Sněmovní tisk 434
Vl.n.z. o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 434/0 dne 26. 3. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1163/18, PID KORNB5FCAB46.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: Jan Lipavský a navrhl Zahraniční výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 593).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 7. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 434/1 (doporučuje schválit).
  • Garanční Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 434/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 11. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 20, usnesení č. 801).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 6. 1. 2020.
  Zákon Senátem schválen 3. 2. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 2. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 2. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 2. 2020.

Zákon vyhlášen 26. 2. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 45/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, Tchaj-wanISP (příhlásit)