Sněmovní tisk 367
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 367/0 dne 8. 1. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1127/18, PID KORNB7JCJE54.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2019 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Jan Kubík a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 5. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 529).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2019 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 356, usnesení č. 795).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 11. 2019.
  Návrh zákona 12. 12. 2019 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 12. 2019 poslancům jako tisk 367/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 12. 2019 poslancům jako tisk 367/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 19, usnesení č. 870).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 1. 2020.
  Prezident zákon podepsal 29. 1. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 1. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 2. 2020.

Zákon vyhlášen 13. 2. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 16 pod číslem 34/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: regionální politika EU, regionální pomoc, regionální rozvoj, strukturální fondy, vláda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)