Sněmovní tisk 463
Novela z. o zaměstnanosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 17. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: Gajdůšková A. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 463/0 dne 18. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0463.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 22. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 5. 2019 jako tisk 463/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 410/19, PID KORNBBHHMNQA.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2019 (usnesení č. 195). Určil zpravodaje: Andrea Brzobohatá a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 707).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2010 na 35. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 463/3, který byl rozeslán 16. 10. 2019 v 15:42.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2019 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 315, usnesení č. 792).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2019.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 152 pod číslem 365/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3488Alena Gajdůšková15712-23624.docx (37 KB) / PDF (308 KB, 9 stran) 30. 9. 2019 v 14:31:05


Deskriptory EUROVOCu: hájené zaměstnání, podpora zaměstnanosti, politika zaměstnanosti, zdravotně postižený pracovník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)