(15.30 hodin)

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už od začátku projednávání tohoto návrhu ve Sněmovně říkám, že kdyby tady z toho návrhu zůstala jediná věc, a to je nějaká regulace a nastavení jasných pravidel u poskytování úschov, tak zbytek toho zákona klidně tady být nemusí. Jestli někdo z kolegů načte to, že tam zůstanou úschovy a zbytek se ruší, velmi rád to podpořím. Protože to je ta klíčová věc. Úschovy jsou ten uzlový bod celé transakce. Tam jde o ty velké peníze. Jsou to ty největší dispozice s penězi v životě naprosté většiny lidí. Že si koupíte, že si šetříte a našetříte si na byt, na barák, který si potom koupíte. A to by mělo zregulováno, tam by měla být nastavena jasná pravidla.

Co se týče výtek, že nějakým způsobem významně regulujeme trh, tak není prostě ten současný Klondike, kde si každý může dělat, co chce, tak je neuspokojivý. A když srovnáte masu toho spotřebitelského práva v jiných oblastech, které i mně přijdou naprosto často nesmyslné, tak tady máme něco, kde se provádí transakce na miliardový trh, který je absolutně neregulovaný, a proti tomu drobná odvětví, která jsou regulována velmi přísně. To znamená, pojďme klidně vyndat úplně všechno kromě těch úschov, ty tam nechme, a budu naprosto spokojen a tu situaci to velmi zlepší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Dolínek a připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já musím říct, že kdyby tam zůstaly jenom úschovy, tak je to v zásadě šikana jedné části trhu. V tuto chvíli, já jsem to říkal již minule, když jsme to projednávali, je načase se podívat na advokátní úschovy. Já doteď nechápu, jak to, že advokáti mohou přijímat peníze v hotovosti. Myslím, že advokáti by se měli přizpůsobit tomuto zákonu do budoucna také a veškeré úschovy by měly být bezhotovostní. To je jediné opatření, abychom srovnali pro všechny ten trh, ať je to notář, banka, advokát, nebo realitní kancelář. Doufám, že tento princip si tady osvojíme, a potom budu souhlasit s argumentací, která zazněla částečně, že to je důležité, nastavit v tom pravidla.

Druhá věc. Já si myslím, že to pojištění je právě namístě. Já jako klient, který kupuje nemovitost, si nevybírám realitní kancelář. Ta je mi určena tím, kdo prodává. Není mojí povinností, abych brouzdal po rejstříku a zjišťoval, zda ten člověk nebo ta firma je franšíza, není franšíza, kdo je pojištěný, není pojištěný. Já v dobré víře, bydlím na Praze 6, takže kupuji nemovitost pro bydlení své rodiny v rozsahu 5 milionů až 30 milionů v případě Prahy 6. Pod 5 milionů tam koupím možná garsonku. A chci, abych nemusel řešit pojištění. Chci mít to vědomí, že to vše je zákonem řešeno. Takže jsem pro a je to i můj pozměňující návrh, ke kterému se přihlásím za chvíli, aby i to pojištění bylo navíc navýšeno tak, aby byla skutečně ta částka adekvátní k obchodům, které se reálně v tuto dobu již v tom byznysu dějí.

Chápu, že ne každému je to pohodlné, ale když někde podnikám, tak za to mám i svoje náklady.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Vojtěcha Munzara a připraví se taky s faktickou poznámkou paní ministryně Klára Dostálová. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já zareaguji na pana předsedu Filipa a na pana poslance Dolínka vaším prostřednictvím, co se týká těch pojištění. Já jsem tady dával příklady, které uvádí sama důvodová zpráva. A souhlasím s tím, že si myslím, a říkal jsem to tady, že by měl, pokud jako spotřebitel chci být pojištěn, tak chci, aby byl pojištěn můj obchod, nebyl pojištěn makléř. Nicméně tak jak je ten zákon koncipován, tak ten vlastně dělá to, že musí být pojištěn makléř. A pak se ty pojistky a náklady z těch pojistek, které ve svém konečném důsledku budou přeneseny na toho konečného spotřebitele, tak se dublují. Proto já jsem tady předkládal, nebo předkládám, pozměňovací návrh a ten byl smyslem té řeči.

Na druhou stranu musím říct, že stanovit nějaký rámec 1 750 000 dneska, jak je to navrženo v tom zákoně, tak znovu trvám na tom, že pro prostředí Prahy a realitních obchodů v Praze je to vysloveně poddimenzováno. A pokud se někdo zaštiťuje ochranou spotřebitele, tak ten spotřebitel tím není ochráněn, tímto pojištěním. Na druhou stranu někde opravdu v jiném regionu, třeba konkrétně v tom Ústecku, v Ústí nad Labem, je to zase naddimenzováno a zbytečně se prodražují náklady pro toho makléře a zbytečně se budou prodražovat ceny realitních služeb pro ty ostatní. Proto si myslím, že ten zákon sám o sobě vytváří nerovnosti.

A mě skutečně překvapuje to, co je uvedeno v důvodové zprávě, že ty pojistky, které dneska fungují, a tam je vyjmenovaná Asociace realitních kanceláří a je tam pojištění 500 tisíc, že nedošlo podle důvodové zprávy k vyššímu plnění z té pojistky, než je 100 tisíc. Takže tady se uměle navyšuje náklad, uměle se navýší pojištění, ale dneska víme, že nebylo využito. Takže z mého pohledu je to dneska spíše o pocitu než o reálném faktu, tak jak si čtu důvodovou zprávu.

Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení na faktickou paní ministryni Kláru Dostálovou a připraví se pan poslanec Dominik Feri. Stále faktické poznámky. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji. Já jenom rychle dvě poznámky. Je potřeba si skutečně uvědomit, že ten zákon má ochránit spotřebitele. Kolik obchodů každý z vás za život udělá? Jeden, dva maximálně. To znamená, skutečně není možné po občanovi chtít, aby měl všechno nastudováno. Proto i sami realitní makléři volají po této právní úpravě již léta letoucí, aby byla dána jasná pravidla i vztah mezi tím kupujícím, prodávajícím, vztah k tomu realitnímu makléři jako takový a aby byla nastavena stejná pravidla hry. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Dominika Feriho a připraví se stále na faktické poznámky pan poslanec Tomáš Kohoutek. Vaše dvě minuty prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane místopředsedo. Myslím, že mi to kolega Dolínek prostřednictvím pana předsedajícího odpustí, ale jsem členem ústavně-právního výboru a už dva roky tady zažíváme neustálé útoky na advokáty anebo advokátní tajemství, ale i jiné právnické profese, samozřejmě. A ta dikce: pojďme se podívat na advokáty, kteří berou peníze v hotovosti - tak to je opravdu spekulativní, no vždyť tam něco. Advokáti jsou vázáni velmi přísnými pravidly. Třeba zákonem o omezení plateb v hotovosti, kde ta maximální hranice 270 tisíc musí zanášet úschovy do elektronické knihy úschov a zároveň ty kontroly jsou opravdu velmi přísné a advokáti se obecně přijímání plateb v hotovosti velmi velmi brání. A nemovitost za 270 tisíc, dobře, na severu Čech možná něco, Varnsdorf, přesně tak třeba, aniž bych se chtěl vůči Varnsdorfu nějak vymezovat, ale to opravdu myslím není něco, na co bychom se měli takzvaně podívat. Prostě úschovy se poskytují bezhotovostně. A vytvářet tady dojem, že advokáti berou velké peníze ve velkých taškách, není vůbec správné ve světle toho, co jsme tady zažili s útoky na advokátní tajemství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní zatím poslední faktická poznámka pan poslanec Tomáš Kohoutek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já bych se vyjádřil, resp. pokračoval bych a navázal bych na slova svého kolegy Dominika Feriho. Chtěl bych říct panu Munzarovi prostřednictvím pana předsedajícího, i k ostatním, k těm, kteří brojí proti tomuto zákonu: Pamatujete si 90. léta? Pamatujete si cestovní kanceláře Travela, East West Travel, Prok (?) a desítky malých cestovních kanceláří, kdy obyčejní prostí lidé byli nešťastní z toho, že jim krachla cestovka a přišli řádově o pár desítek tisíc? A dneska nikomu nepřijde nenormální, že každá cestovka, která je operátorem, musí mít koncesi, musí mít pojištění, a to se bavíme o službách řádově desetitisíce, maximálně statisíce korun. V realitním trhu se točí miliony, desítky milionů, a chtěli byste to mít pořád, že to je volná živnost, kdy živnostenské oprávnění dostane každý, kdo přijde a zaplatí na živnostenském úřadě tisíc korun, bez pojistky? Já si opravdu myslím, že pojištění realitních kanceláří a úschovy jsou základem a je to standard všude v západní Evropě.

Ke kolegovi Dolínkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Advokátem jsem byl, dneska jsem notářem. Nikdy jsem nevzal peníze v hotovosti, ani jako advokát, notáři nemůžou brát peníze vůbec v hotovosti, v tomhle mají advokáti jakousi výhodu, ale je to pouze do částky 270 tisíc korun. A opravdu mám desítky známých, kolegů, přátel v advokacii a nikdo z nich není sebevrah a cvok, aby chodil z kanceláře domů s vědomím toho, že má někde v trezoru statisíce v úschově cizí. Všichni advokáti, které znám, když dělají advokátní úschovu, tak to mají standardně na účtech, protože chtějí taky v klidu spát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní nevidím nikoho ani v obecné rozpravě, že by měl zájem. Ani na faktickou. Takže ještě přečtu omluvu, kdyby se někdo rozmyslel. Mezi 15.30 a 19. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Jiří Bláha.

Takže nyní skončím obecnou rozpravu a táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, máte zájem o závěrečné slovo? Pan poslanec Patrik Nacher také nemá zájem o závěrečné slovo. Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se jako první přihlásil pan poslanec Adam Kalous a připraví se pan poslanec Petr Dolínek. Takže pane poslanče, máte slovo. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP