Pořad 35. schůze

35. schůze (15., 16., 17., 18., 22., 23., 24. října, 5., 6., 7., 8. listopadu 2019)

Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 /sněmovní tisk 605/ - prvé čtení

Projednávání (23. října 2019)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 200/6/ - vrácený Senátem

Projednávání (15. října 2019)

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 256/7/ - vrácený Senátem

Projednávání (15. října 2019)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 286/8/ - vrácený Senátem

Projednávání (15. října 2019)

5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy /sněmovní tisk 301/5/ - vrácený Senátem

Projednávání (15. října 2019)

6. Vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování) /sněmovní tisk 391/ - druhé čtení

Projednávání (16. října 2019)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/ - druhé čtení

Projednávání (16. října 2019)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 413/ - druhé čtení

Projednávání (16. října 2019)

9. Vládní návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu) /sněmovní tisk 395/ - druhé čtení

Projednávání (5. listopadu 2019)

10. Vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním /sněmovní tisk 451/ - druhé čtení

Projednávání (16. října 2019)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu /sněmovní tisk 398/ - druhé čtení

Projednávání (16. října 2019)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 412/ - druhé čtení

Projednávání (16. října 2019)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení

Projednávání (16. října 2019)

14. Vládní návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu /sněmovní tisk 434/ - druhé čtení

Projednávání (16. října 2019)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 448/ - druhé čtení

Projednávání (23. října 2019)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 485/ - druhé čtení

Projednávání (16. října 2019)

17. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové, Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu /sněmovní tisk 111/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (5. listopadu 2019)
Projednávání, část č. 2 (7. listopadu 2019)

18. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 69/ - druhé čtení

Projednávání (7. listopadu 2019)

19. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 85/ - druhé čtení

Projednávání (7. listopadu 2019)

20. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 112/ - druhé čtení

Projednávání (7. listopadu 2019)

30. Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Ondřeje Veselého, Hany Aulické Jírovcové, Heleny Válkové, Lukáše Koláříka, Romana Onderky, Víta Kaňkovského, Petra Pávka, Lenky Dražilové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - druhé čtení

Projednávání (16. října 2019)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 555/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (5. listopadu 2019)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 582/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (5. listopadu 2019)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení

Projednávání (5. listopadu 2019)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 516/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (6. listopadu 2019)
Projednávání, část č. 2

42. Návrh poslanců Petra Třešňáka, Olgy Richterové, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 479/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání, část č. 1 (6. listopadu 2019)
Projednávání, část č. 2

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 530/ - prvé čtení

Projednávání (6. listopadu 2019)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (6. listopadu 2019)
Projednávání, část č. 2

50. Návrh poslanců Lukáše Koláříka, Olgy Richterové, Kateřiny Valachové, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 295/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (6. listopadu 2019)
Projednávání, část č. 2

136. Návrh poslanců Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (7. listopadu 2019)

155. Návrh poslanců Jiřího Miholy, Jaroslava Bžocha, Jany Černochové, Jana Lipavského, Radima Fialy, Jana Chvojky, Markéty Pekarové Adamové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (24. října 2019)

173. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně /sněmovní tisk 543-E/

Projednávání (5. listopadu 2019)

174. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie /sněmovní tisk 620-E/

Projednávání (5. listopadu 2019)

204. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - třetí čtení

Projednávání (16. října 2019)

205. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 454/ - třetí čtení

Projednávání (16. října 2019)

206. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 509/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (18. října 2019)
Projednávání, část č. 2 (6. listopadu 2019)

207. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 490/ - třetí čtení

Projednávání (6. listopadu 2019)

208. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - třetí čtení

Projednávání (8. listopadu 2019)

209. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 447/ - třetí čtení

Projednávání (8. listopadu 2019)

210. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 483/ - třetí čtení

Projednávání (8. listopadu 2019)

211. Vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování) /sněmovní tisk 391/ - třetí čtení

Projednávání (8. listopadu 2019)

212. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/ - třetí čtení

Projednávání (8. listopadu 2019)

213. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 413/ - třetí čtení

Projednávání (8. listopadu 2019)

220. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 448/ - třetí čtení

Projednávání (8. listopadu 2019)

235. Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Ondřeje Veselého, Hany Aulické Jírovcové, Heleny Válkové, Lukáše Koláříka, Romana Onderky, Víta Kaňkovského, Petra Pávka, Lenky Dražilové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - třetí čtení

Projednávání (8. listopadu 2019)

236. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (16. října 2019)

237. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Projednávání, část č. 1 (16. října 2019)
Projednávání, část č. 2

238. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Projednávání, část č. 1 (16. října 2019)
Projednávání, část č. 2

239. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Projednávání, část č. 1 (16. října 2019)
Projednávání, část č. 2

240. Návrh na volbu člena Národní rozpočtové rady

Projednávání, část č. 1 (16. října 2019)
Projednávání, část č. 2

244. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (16. října 2019)

245. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016 /sněmovní tisk 113/

Projednávání (24. října 2019)

246. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2016 /sněmovní tisk 114/

Projednávání (24. října 2019)

247. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2017 /sněmovní tisk 143/

Projednávání (24. října 2019)

248. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2017 /sněmovní tisk 251/

Projednávání (24. října 2019)

249. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018 /sněmovní tisk 441/

Projednávání (24. října 2019)

250. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2018 /sněmovní tisk 562/

Projednávání (24. října 2019)

272. Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2018 /sněmovní tisk 423/

Projednávání (7. listopadu 2019)

273. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2018 /sněmovní tisk 426/

Projednávání (7. listopadu 2019)

274. Návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s vysíláním sil a prostředků Vzdušných sil Armády České republiky do vzdušného prostoru Slovenské republiky a s přijímáním sil a prostředků Vzdušných sil Ozbrojených sil Slovenské republiky ve vzdušném prostoru České republiky za účelem provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru /sněmovní tisk 449/

Projednávání (7. listopadu 2019)

275. 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019 /sněmovní tisk 480/

Projednávání (7. listopadu 2019)

276. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2018 /sněmovní tisk 495/

Projednávání (7. listopadu 2019)

277. 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019 /sněmovní tisk 586/

Projednávání (7. listopadu 2019)

278. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2020 /sněmovní tisk 596/

Projednávání (7. listopadu 2019)

279. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2019 /sněmovní tisk 597/

Projednávání (7. listopadu 2019)

280. Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2019 /sněmovní tisk 599/

Projednávání (7. listopadu 2019)

286. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018 /sněmovní tisk 472/

Projednávání (23. října 2019)

305. Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém

Projednávání (16. října 2019)

312. Informace ministra zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví

Projednávání (22. října 2019)

313. Stanovisko Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu

Projednávání (22. října 2019)

316. Stanovisko Poslanecké sněmovny k současné situaci na turecko - syrské hranici

Projednávání (15. října 2019)

317. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání, část č. 1 (17. října 2019)
Projednávání, část č. 2 (24. října 2019)
Projednávání, část č. 3 (7. listopadu 2019)

318. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (17. října 2019)
Projednávání, část č. 2 (24. října 2019)
Projednávání, část č. 3 (7. listopadu 2019)

Sloučená rozprava k bodům 245 a 246 /sněmovní tisky 113 a 114/

Projednávání, část č. 1 (17. října 2019)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (24. října 2019)

Sloučená rozprava k bodům 41 a 42 /sněmovní tisky 516 a 479/

Projednávání (6. listopadu 2019)

Sloučená rozprava k bodům 247 a 248 /sněmovní tisky 545 a 295/

Projednávání (6. listopadu 2019)

Sloučená rozprava k tiskům 616, 617 a 618

Projednávání (24. října 2019)Přihlásit/registrovat se do ISP