Sněmovní tisk 413
Novela z. o hospodaření energií - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 413/0 dne 20. 2. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 865/18, PID ALBSAX2LB5VD.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Pustějovský a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 5. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 532).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 413/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 413/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 413/3, který byl rozeslán 17. 10. 2019 v 10:57.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 31. 10. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 413/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2019 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 363, usnesení č. 796).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 11. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 160, dokument 160/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 12. 2019 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 160/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 12. 2019 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 279).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2019.

Zákon vyhlášen 10. 1. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 2 pod číslem 3/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3083Petr Dolínek15307-22893.docx (17 KB) / PDF (320 KB, 4 strany) 9. 7. 2019 v 14:01:40
3246Pavel Pustějovský15470-23302.docx (16 KB) / PDF (293 KB, 3 strany) 3. 9. 2019 v 15:22:05
3247Pavel Pustějovský15471-23303.docx (18 KB) / PDF (224 KB, 2 strany) 3. 9. 2019 v 15:22:42
3528Pavel Pustějovský15752-23750.docx (18 KB) / PDF (305 KB, 3 strany) 15. 10. 2019 v 12:09:39
3533Pavel Pustějovský15757-23760.docx (16 KB) / PDF (176 KB, 1 strana) 15. 10. 2019 v 14:19:02
3539Pavel Pustějovský15763-23769.docx (14 KB) / PDF (204 KB, 1 strana) 15. 10. 2019 v 20:42:12


Deskriptory EUROVOCu: energetická bilance, hospodaření se zdroji, odborná kvalifikace, spotřeba energie, stavba

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)