Stenografický zápis 38. schůze, 25. listopadu 2004


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Pavel Hojda


23. Vládní návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení a o změně některých zákonů (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) /sněmovní tisk 816/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec František Vnouček
Poslanec František Beneš
Poslanec Eduard Vávra
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec František Vnouček
Poslanec Vladimír Doležal
Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Radko Martínek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


17. Návrh poslanců Taťány Fischerové a dalších na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 650/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Petr Nečas
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Miroslav Pátek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Koudelka


18. Návrh poslanců Františka Beneše, Zdeňka Koudelky, Stanislava Křečka, Františka Pelce, Josefa Víchy a Miroslavy Vlčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 664/ - druhé čtení

Poslanec František Beneš
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec František Beneš
Poslanec Stanislav Fischer


19. Vládní návrh zákona o inspekci práce /sněmovní tisk 685/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Hojda


69. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


70. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


96. Ústní interpelace

Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Eduard Vávra
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Eduard Vávra
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Walter Bartoš
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Walter Bartoš
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Ivana Levá
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Exner
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Exner
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková


42. Návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 759/ - prvé čtení

Hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Pavel Hojda


69. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky70. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


19. Vládní návrh zákona o inspekci práce /sněmovní tisk 685/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Vlastimil Ostrý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.43 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec František Vnouček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Břetislav Petr


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce /sněmovní tisk 686/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Josef Vícha
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Krajíček


21. Návrh poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 755/ - druhé čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Antonín Sýkora
Poslanec Tomáš Kvapil


22. Vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 529/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec František Pelc
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec František Pelc
Poslanec Martin Říman
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP