Sněmovní tisk 664
Novela z. o vlastnictví bytů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (František Beneš, Zdeněk Koudelka, Stanislav Křeček, František Pelc, Josef Vícha, Miroslava Vlčková) předložila sněmovně návrh zákona 5. 5. 2004.
Zástupce navrhovatele: Beneš František a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 664/0 dne 6. 5. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 5. 2004. Vláda zaslala stanovisko 4. 6. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 6. 2004 jako tisk 664/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 4. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 4. 2005.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 171/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Paliva a maziva, Politika bytová, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytové právo, družstevní dům, osobní vlastnictví, spoluvlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)