(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení poslanci, dalším bodem našeho pořadu je bod číslo

 

96.
Ústní interpelace

 

Ty jsou určeny předsedovi vlády České republiky, pak vládě České republiky i ostatním členům vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Stanislava Grosse či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 15.15 hodin. Na ostatní členy vlády pak od 15.15 do 16.15 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Já bych nejdříve dal slovo paní poslankyni Kateřině Konečné, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Stanislava Grosse. Jako další se připraví pan poslanec Eduard Vávra. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové. Vážený pane premiére, možná jste si myslel, že když odejdete z Ministerstva vnitra na Úřad vlády, tak se tak trochu zbavíte česko-slovenské hranice, a já vás jí opravdu nechci nadále zatěžovat. Ale ráda bych se vás zeptala, jak mám odpovídat občanům, kteří se mne dotazují, proč, i když podle zákona číslo 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů, které opravňují Polici České republiky umístit bezpečnostní prostředky k zabránění nedovoleného překračování státních hranic, a tyto bezpečnostní prostředky je policie oprávněna umisťovat v bezprostřední blízkosti hranic, což znamená ve vzdálenosti maximálně 50 metrů od státní hranice, proč tento zákon nabývá účinnosti vždy ve chvíli, kdy se tato dotčená místa ocitají pod metrovou vrstvou sněhu, ve chvíli, kdy začíná těžká kalamitní situace na hraničních přechodech. Je velmi zvláštní, že celé léto byly tyto technické prostředky sklopené, nikdo se o ně nestaral, nikdo se o ně nezajímal. Ve chvíli, kdy napadlo půl metru sněhu, Policie České republiky tyto prostředky začala zvedat a zamykat.

Vzhledem k tomu, že tento zákon je v účinnosti již téměř celý rok, zajímalo by mne, jaký další postup budete vyvozovat, aby se tito lidé vůbec naučili a připravili na to, že tyto bezpečnostní prostředky tam jsou, anebo jestli vám vyhovuje situace, kdy v zimě budou zamknuté a v létě je necháme odemčené.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji. Slovo má nyní předseda vlády Stanislav Gross. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci. Paní poslankyně, já si rozhodně nedělám iluze, že bych se zbavil problematiky česko-slovenské hranice, a upřímně řečeno, ani se jí nehodlám zbavovat, protože to je téma, které nepochybně patří do výsostné kompetence moci výkonné a vlády jako takové.

Pokud jde o tento konkrétní detail, dovolte mi nejprve jednu drobnou poznámku. Možná kdybyste předem uvedla, na jaký detail se budete ptát, tak byste mohla dostat daleko konkrétnější odpověď, ale jelikož toto jste nesdělila, a není to samozřejmě vaší povinností, tak v tuto chvíli mohu odpovědět pouze obecně.

Já samozřejmě vycházím z toho, že se každý policista bude snažit vykonávat svoji práci tak, aby maximálním způsobem šetřil zájmy osob, jichž se jeho činnost týká. To se týká v tomto případě i těch, kteří obsluhují příslušné technické prostředky, zábrany na jednotlivých komunikacích. Zřejmě tam byl nějaký technický problém, který, v tuto chvíli nevím z jakého důvodu, byl odstraněn možná až v těchto týdnech nebo měsících. Ale rozhodně, pokud jste se v závěru ptala na to, zda je snahou a zda budu spokojen, aby tyto technické zábrany v letních měsících byly sklopeny a v zimních měsících aby naopak byly dány do polohy, která znemožní průjezd, tak to rozhodně naším záměrem není. Na druhé straně je zapotřebí si uvědomit, že pokud hovoříte o jednom metru sněhu, a to jste ve své interpelaci uváděla, tak tyto technické prostředky pak jsou do značné míry nefunkční a respektive neúčinné, protože při tak vysoké vrstvě sněhu samozřejmě tyto technické prostředky nejsou účinné, protože dosahují nějakých 50 až 60 centimetrů od země, takže pak se musím ptát, jaké problémy to může způsobovat.

Na druhé straně platí to, co jsem uvedl. Budu se snažit zjistit nějaké bližší podrobnosti a nepochybně je možné tu věc vyřídit i písemnou formou, tak abyste byla schopna na dotazy svých spoluobčanů a lidí, kteří se vás ptají na tyto technické problémy, abyste byla schopna reagovat alespoň z hlediska pozice policie, i když to neznamená, že s nimi musíte samozřejmě souhlasit. To od vás nikdo nemůže v tuto chvíli vyžadovat.

Jinak bych snad připomněl ještě to, že Poslanecká sněmovna projednávala poslanecký návrh tohoto zákona s kladným stanoviskem vlády, který zajišťuje, aby v těch místech, kde těch 50 metrů od státních hranic jako nepřekročitelná vzdálenost způsobuje některé poměrně velké komplikace lidem, kteří bezprostředně na hranicích nebo v blízkosti hranic žijí, takže předpokládám, že tady v několika individuálních případech bude možno situaci našich spoluobčanů také zlepšit tak, aby v těchto výjimečných případech mohly tyto technické zábrany být posunuty dále přes hranici 50 metrů.

Pro informaci je dobré uvést ještě to, že dochází k tomu, že je kontrolováno, jak Česká republika plní své závazky, především z toho důvodu, abychom byli schopni vstoupit do schengenského prostoru, tedy aby mohlo dojít ke zrušení kontrol na vnitřních hranicích Evropské unie. A z tohoto pohledu se ukazuje, že kdyby Poslanecká sněmovna nepřijala tento kontroverzní a mnohdy kritizovaný zákon, tak budeme dnes v poměrně velkých problémech, a troufám si říci, že by bylo ohroženo i to, že Česká republika bude schopna někdy začátkem roku 2007 být již aktivním členem schengenského prostoru, což bude nepochybně velká úleva pro všechny občany České republiky, protože se to bude týkat volného cestování v rámci Evropské unie jako takové.

Ty technické zábrany jsou naopak shledávány při těchto kontrolách jako velmi účinné, odpovídající standardům, které se používají v jiných zemích, a dokonce jsme upozorňováni na to, že v některých případech by stálo za to, aby došlo ještě k intenzivnějšímu uplatňování. Nicméně tady platí to, že pokud Česká republika vstoupí do Schengenu, a my doufáme, že ano, tak nechceme v tuto chvíli zbytečně investovat do zařízení, které za několik let již nebude zapotřebí uplatňovat, protože česko-slovenská hranice se stane vnitřní hranicí Evropské unie a budeme moci kontrolu ve formě, v jaké je v tuto chvíli, včetně technických prostředků, ukončit.

Tolik snad jen na vysvětlenou. Pokud půjde o nějaké vyloženě technické věci, tak se dá odpovědět ještě písemně. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Táži se paní poslankyně, jestli chce položit předsedovi vlády také doplňující otázku.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Pane předsedo vlády, já vám velmi děkuji a budu také velmi vděčná, když dostanu ty technické podrobnosti písemně. Já si ale nemyslím, že je to technickým problémem nebo čímkoli jiným. Já si jenom myslím, že v tomto případě se potýkáme s jakousi lehkovážností a z druhé strany s občasným příliš velkým přitvrzením Policie České republiky. Ten technický problém spočívá především v tom, že pokud tam to místo zapadne, přijde obleva a zůstane tam dejme tomu 30 centimetrů sněhu, tak ty překážky ani nikdo nesdělá, i kdyby tam zrovna měl někdo projet. Jsou tam pořád nedořešené věci, které řešíme na půdě této Sněmovny již celý rok, a nejsme schopni se dobrat závěru.

A také bych vám chtěla poděkovat za obsáhlý výklad týkající se i česko-slovenské smlouvy, ale dovolím si podotknout, že ten patří spíše na zahraniční výbor, kde o něj už pět měsíců žádáme, a vláda České republiky, resp. orgány, které Česká republika zřizuje k tomu, aby ji zastupovaly na některých jednáních, nám nejsou schopny tyto materiály dodat. A tudíž mi dovolte, abych vás zároveň poprosila, pakliže takové materiály existují, aby nám byly předloženy, protože jinak se jich asi nedočkáme.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP