Stenografický zápis 38. schůze, 26. listopadu 2004


(Schůze zahájena v 9:30 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Koníček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Stanislav Fischer


101. Návrh zákona o správních poplatcích /sněmovní tisk 629/3/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Senátorka Soňa Paukrtová


102. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích /sněmovní tisk 630/3/ - vrácený Senátem

Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo 10.32 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Senátorka Soňa Paukrtová


103. Návrh zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování /sněmovní tisk 680/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátorka Soňa Paukrtová
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Jan Kasal


99. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 754/ - třetí čtení

Senátorka Soňa Paukrtová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Votava


104. Návrh poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 755/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kvapil


65. Návrh poslanců Václava Votavy, Petra Ibla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 622/ - třetí čtení

Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Václav Votava
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Václav Votava


66. Návrh poslanců Milady Emmerové, Jarmily Boháčkové, Jitky Vojtilové, Josefa Janečka a Vladimíra Říhy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 640/ - třetí čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová


67. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 643/ - třetí čtení

Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Jan Kasal


22. Vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 529/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Libor Ježek


76. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2005 /sněmovní tisk 757/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jan Vidím


100. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o statutu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) /sněmovní tisk 719/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Stanislav Fischer


70. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)


70. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hojda


11. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 349/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Karel Vymětal


88. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2003 - 2004 /sněmovní tisk 803/

Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vladimír Koníček


89. Návrh na stanovení odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Petr Pleva


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 821/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Vlastimil Ostrý
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Robert Vokáč


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 806/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


26. Vládní návrh zákona o právních vztazích k majetku České republiky, který byl podle dřívějších právních předpisů v trvalém užívání /sněmovní tisk 809/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý


28. Návrh poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 670/ - prvé čtení

Poslanec Martin Říman
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze skončila v 15.45 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP