Sněmovní tisk 685
V.n.z. o inspekci práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 3. 2005.
  Návrh zákona 30. 3. 2005 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 685/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 685/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 39, usnesení č. 1634).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon nepodepsal a 19. 5. 2005 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 685/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 685/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 14. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 48, usnesení č. 1718).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2005.

Zákon vyhlášen 29. 6. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 94 pod číslem 251/2005 Sb.Související tisk: 686 (Novela z. o inspekci práce - související).


Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost práce, Správa státní, Zaměstnanci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, pracovní inspekce, sociální klauzule, zákonné pracovní podmínkyISP (příhlásit)