Sněmovní tisk 759
Novela vodního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Královehradeckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 13. 8. 2004.
Zástupce navrhovatele: Bradík Pavel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 759/0 dne 16. 8. 2004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 8. 2004. Vláda zaslala stanovisko 17. 9. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 9. 2004 jako tisk 759/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Vodohospodářství

Deskriptory EUROVOCu: horský region, odpadní voda, ochrana vod, spodní voda, stavebnictví, voda, vodní zdroje, znečišťování vody

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)