Sněmovní tisk 650
N. z. o registrovaném partnerství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Taťána Fischerová, Jitka Kupčová, Jan Zahradil, Kateřina Konečná, Vlastimil Ostrý, Zdeněk Jičínský, Jaroslav Zvěřina, Vladimír Koníček, Pavel Svoboda) předložila sněmovně návrh zákona 21. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: Fischerová Taťána a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 650/0 dne 23. 4. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 4. 2004. Vláda zaslala stanovisko 21. 5. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 5. 2004 jako tisk 650/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 5. 2004 (usnesení č. 303). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1172).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 650/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  V obecné rozpravě bylo navrženo zamítnutí zákona.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 650/3, který byl rozeslán 27. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 250, usnesení č. 1364).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 650/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 650/5, který byl rozeslán 3. 12. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 192).Hesla věcného rejstříku: Vztahy partnerské

Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, manželství, registrované partnerství, rovné zacházení, sexuální menšina

Navržené změny předpisů (22)ISP (příhlásit)