(15.50 hodin)
(pokračuje Emmerová)

A právě v chorobopisech například se tyto výrazy běžně užívají. Dokonce se může přistihnout lékař, který neřekne ani správný překlad do češtiny, nicméně se dorozumí latinou se svým kolegou bez problémů.

Já jen chci ujistit - a já jsem to tu říkala, asi jste to přeslechla - že právě půjde i o zpřístupnění dokumentace, kde bude možné jednak nahlížení v přítomnosti lékaře a kde bude možné i okopírování vybraných statí, které si nemocný zvolí. Jen mi jde o to, abychom potom vlastně nepřišli na to, že dokumentace nemusí být pravdivá. Tam nemusejí být směrodatné údaje, které odpovídají objektivní pravdě. Já bych pořád trvala na tom, že daleko lepší je zprostředkovaná informace než dokumentace, která se dokonce může rozcházet s pravdou. Ale to už bychom se asi dostali na jiné pozice a to bude jistě předmětem dalších diskusí, až bude předložena zmíněná novela.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní ministryni a to je konec této interpelace. Tou další by měla být interpelace pana poslance Radima Chytky na ministra Milana Šimonovského ve věci dálnice D47. Všichni jmenovaní jsou přítomni, zdá se mi, takže prosím pana poslance Chytku, aby přednesl svou interpelaci. Má k dispozici dvě minuty.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené dámy a pánové, opakovat zde sázku, kterou jsme uzavřeli s panem ministrem ohledně výstavby dálnice D47 a hlavně ohledně termínu dokončení výstavby dálnice D47, by bylo zajisté nošením dříví do lesa. Já však v posledních dnech a týdnech tohoto roku se začínám velice obávat, že to budu já, kdo tuto sázku vyhraje, a že to bude naopak pan ministr, kdo bude muset celou tu trasu z Lipníku do Ostravy jít pěšky. Mé obavy se opírají o skutečnost, že dálnice začíná mít skluz, a to zejména co se týče územního rozhodnutí a stavebního povolení, které je již v řádech několika měsíců, ba dá se říci jednoho roku.

Vážený pane ministře, mohl byste, prosím, mé obavy rozptýlit? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře, máte k dispozici pět minut na rozptýlení obav. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane předsedo, dámy a pánové, dobré odpoledne. Jsem rád, že pan poslanec Chytka sdílí obavy z toho, že půjdu tu trasu já. Obavy by měl mít z toho, že těch 80 km je hodně, a pokud na ně není dobře připraven, tak by tyto obavy mohly být naplněny jeho zdravotní indispozicí v tom roce 2008, kdy půjde celou trasu, jak už slíbil tady ve Sněmovně, nahoru od Lipníka nad Bečvou směrem na sever přímo na státní hranice s Polskou republikou.

Je pravdou, že tato stavba jako každá stavba má mnoho problémů, a zejména územní rozhodnutí a majetkoprávní vypořádání jsou na každé stavbě tím základním, čemu se říká riziko při přípravě a výstavbě. V současné době je z těch devíti úseků, na které je tato stavba rozdělena, jeden už postaven, další čtyři jsou v realizaci, na tři probíhají územní řízení a jeden už je ve fázi přípravy stavebního povolení a výkupu pozemků, které jsou už z 90 % vykoupeny.

To, co pan poslanec Chytka načal, je skutečně velký problém se získáním územního rozhodnutí na stavbě 5 a 6, která je v oblasti Hladkých Životic, kde se soustředily proti tomuto územnímu rozhodnutí velké námitky zejména z obce Hladké Životice a z ekologických iniciativ a občanských sdružení. Mohu konstatovat, že do této neradostné situace, kterou řešíme už od loňského roku, se také zapsala činnost Stavebního úřadu Hranice, která se nedá nazvat dobrou prací, ale naopak, tato práce byla ohodnocena krajským úřadem jako nedostatečná a byla vrácena zpět tomuto úřadu k novému projednání.

Přesto garantuji dále, že rok 2008 pro zprovoznění této dálnice stále platí. My jsme zahájili práce už na přípravě stavební dokumentace. Připravujeme paralelně vlastně jednotlivé části stavební přípravy, tak abychom byli připraveni. Máme zmapovány všechny vlastníky, předjednáváme smlouvy o smlouvě budoucí, tak abychom mohli po nabytí územního rozhodnutí tyto práce urychleně dokončit tak, aby harmonogram, který skutečně v současné době je ve skluzu několik měsíců na těchto dvou stavbách - je to stavba Bělotín-Hladké Životice a Hladké Životice-Bílovec, což je dohromady asi 29 nebo 30 km - tak aby byla dobře do stavby připravena.

Znovu opakuji, že nevidím zásadní problémy na této stavbě. Financování stavby je zajištěno rozhodnutím Sněmovny o dluhopisovém programu přímo ze státního rozpočtu, což je vždy ta největší potíž. To znamená, že ta je vyřešena. Druhá největší potíž, o které jsem se zmínil, je řešena. Předpokládáme, že územní rozhodnutí budou vydána na začátku příštího roku. Myslím si, že bychom mohli zahájit také samozřejmě výběr projektantů už na zpracování stavební dokumentace. Myslím, že to rozhodnutí o pokračování přijde do konce roku, ale očekávám, že nyní už Stavební úřad Hranice neudělá žádnou chybu. Jsme dohodnuti s obcí Hladké Životice, že se neodvolá. Je to přímo rozhodnutí zastupitelstva této obce, že souhlasí s tím, aby se obec už neodvolala proti územnímu rozhodnutí, které bude nově zahájeno v územním řízení. Očekávám, že se nám podaří i tento úsek dotáhnout do územního rozhodnutí, a pak už je to skutečně věcí spíše dodavatelskou a tam spoléhám, že nebude žádný technický problém. To bývá poslední riziko, kdy se narazí na problémy, které se nepředpokládaly. My využíváme toho času, který nám byl dán k dispozici právě problémy při územním řízení. Zahajujeme nebo tam máme v běhu průzkumy, které by měly odpovědět na budoucí rizika, probíhá tam také detekční průzkum na odhalení munice z druhé světové války.

Chci pana poslance ujistit, že je nejvyšší čas začít trénovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Chytku, má k dispozici ještě jednu minutu. Máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane ministře, na mé alma mater fakultě stavební mě učili, že beton tvrdne 28 dnů a tento technologický proces nelze nijak zkrátit. Je konec roku 2004, územní rozhodnutí, stavební povolení nemáme. Kdy je tedy podle vás nejzazší termín, kdy se výstavba dálnice dá ještě stihnout do konce roku 2008, a kdy je termín, kdy naopak byste férově přiznal, že harmonogram výstavby dálnice D47 se začíná hroutit? Je to květen, červen, červenec, srpen příštího roku?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra o reakci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP