Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ivan Mašek

Schůze: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XII. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 147
část č. 12 (24. 3. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 9, část č. 12 (16. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 22, část č. 30 (9. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 28 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 498
části č. 8-9 (13. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích
část č. 22 (11. 11. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 33
část č. 34 (18. 2. 1994)

XXXXIII. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS (pokračování přerušeného jednání z 13. schůze PSP)
část č. 39 (18. 2. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 20
část č. 23, části č. 28-29 (2. 6. 1994)

Bod č. 25
část č. 35 (3. 6. 1994)

20. schůze (22. 6. 1994)

I. Návrhy na vypuštění ustanovení § 42 odst. 2 písm. c) z přílohy usnesení č. 410 k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, schváleného na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 3. června 1994, a na odpovídající změnu odst. I. usnesení Poslanecké sněmovny č. 410
část č. 1 (22. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 5 (7. 7. 1994)

Bod č. 4
část č. 5 (7. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 6
část č. 3 (27. 9. 1994)

X. Návrh 67 poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolností vzniku projektu České lotynky, jeho realizace, podílu ministerstva kultury na něm, finančních a právních aspektů celé věci a zejména prošetření okolností zástavy paláce U Hybernů a domu U Černé Matky boží v Celetné ulici
část č. 5 (27. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 9
část č. 13 (2. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 2 (6. 12. 1994), části č. 18-19 (8. 12. 1994), část č. 36 (9. 12. 1994)

Bod č. 9
část č. 16 (7. 12. 1994)

Bod č. 20
část č. 54 (14. 12. 1994)

Bod č. 28
část č. 49, část č. 55 (14. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 29
část č. 28 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
části č. 16-17 (15. 3. 1995), část č. 25 (16. 3. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 2 (20. 6. 1995)

Bod č. 5
část č. 30 (23. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 14
část č. 9 (27. 9. 1995)

Bod č. 25
část č. 15 (27. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

I. Zákon, kterým se mění zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácený prezidentem republiky.
část č. 2 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

části č. 16-17 (2. 11. 1995), část č. 33 (3. 11. 1995)

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, podle sněmovního tisku 1504
část č. 26 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 10 (6. 12. 1995), část č. 37, část č. 39 (12. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 30 (8. 12. 1995)

XXXVII. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na r. 1996 podle sněmovního tisku 1936 - třetí čtení
části č. 36-37 (12. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 51 (14. 2. 1996)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2073) - prvé čtení
část č. 21 (8. 2. 1996)

XXXXII. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 2084) - prvé čtení
část č. 27 (9. 2. 1996)

LI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže (sněmovní tisk 2092) - prvé čtení
část č. 33 (9. 2. 1996)

LXXV. Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2038) - prvé čtení
část č. 50 (14. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 1 (12. 3. 1996)

16. Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2038 - prvé čtení (pokračování přerušeného jednání)
část č. 14 (13. 3. 1996)

Bod č. 40
části č. 22-23 (14. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

část č. 1 (23. 4. 1996)

XX. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - třetí čtení
část č. 12 (24. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP