Stenografický zápis 51. schůze, 15. prosince 2005


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Michal Hašek
Poslanec František Beneš
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Jan Vidím


45. Vládní návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) /sněmovní tisk 1162/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Vymětal


64. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1191/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Ladislav Býček


241. Návrh na změnu zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Michal Kraus
Poslanec Pavel Kováčik


173. Zpráva vlády o práci ministerstva dopravy v souvislosti s vyhlášením a hodnocením veřejného výběrového řízení o zavedení systému elektronického mýtného pro nákladní automobily v České republice

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Máče
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec František Beneš
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec František Koníček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Martin Říman
Poslanec František Koníček
Poslanec Martin Říman
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Ladislav Šustr
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec František Koníček
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miloslav Vlček


182. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2006 /sněmovní tisk 1163/

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec František Vnouček
Poslankyně Miroslava Vlčková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


231. Ústní interpelace

Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec František Beneš
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Jan Schwippel
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Jan Schwippel
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Václav Exner
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Václav Exner
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Petr Nečas
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 16.16 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.21 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


20. Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Michaely Šojdrové, Vladimíra Říhy, Svatopluka Karáska, Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/ - druhé čtení


(Jednání přerušeno v 16.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Miroslav Máče
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Josef Janeček


39. Návrh poslanců Františka Beneše, Petra Braného a Miroslavy Vlčkové na vydání zákona o nájemném z bytu a o změně některých zákonů (zákon o nájemném) /sněmovní tisk 714/ - druhé čtení

Poslanec František Beneš
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec František Vnouček
Poslanec František Beneš
Poslanec Petr Pleva
Poslanec František Beneš
Poslanec František Vnouček
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec František Beneš


103. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langra, Miroslavy Němcové, Vlastimila Ostrého a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1046/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Stanislav Křeček


26. Návrh poslanců Michala Doktora, Michala Krause, Jaroslava Lobkowicze, Vlastimila Ostrého a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 965/ - druhé čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Ivana Levá
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 17.17 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP