(15.00 hodin)
(pokračuje Jandák)

Řízení lidských zdrojů jde o formování a uplatňování strategií, zahrnující vědomí závazků zaměstnance, a je jedno, jestli ministerstva, nebo firmě. To platí všude a vždy. Smyslem toho odboru je zdůraznění celkových zájmů organizace. Zájmy členů organizace jsou uznávány, ale jsou podřízeny zájmům organizace. Z toho pramení význam, který se přikládá strategii integrace a silné kultury, která vychází z vize vrcholného managementu a jeho způsobu vedení a který vyžaduje lidi, kteří budou oddáni této strategii, kteří budou adaptabilní na změny a kteří se budou chovat v souladu s kulturou této instituce. O to mi především jde.

Řečeno klasikem - řízení lidí je, byla a bude vždy optimistická činnost plná nadsázky, slov a nadějí. Já se snažím do tohoto řízení vnést systém.

Odvolávání či jmenování není likvidace potenciálu, ale v jistém smyslu je to ozdravný proces, který je-li prováděn s rozmyslem, uváženě a systémově, se nutně na svém konci projeví jako proces zkvalitňování struktury zaměstnanců ministerstva a nepochybně také v lepší práci ministerstva.

Jinak věci, které jste mi řekla, noví zaměstnanci samozřejmě prošli bych řekl prověřením této firmy.

Novinku, kterou jste mi řekla o mém prvním náměstkovi, jsem nevěděl. Slibuji vám, že to okamžitě prošetřím.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi Vítězslavu Jandákovi a ptám se poslankyně Kateřiny Dostálové, zda chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Já vám děkuji, pane ministře, ale vy jste nereagoval na tu mou připomínku, kterou já považuji za velice závažnou a takřka zcela zásadní v tom, co jsem tady před chvílí řekla: jestli tou kvalifikací pro odbornost je členství v sociální demokracii. Já opravdu nevím, jestli ředitel Základní školy v Kardašově Řečici, sociální demokrat a kandidát na sedmém místě do parlamentu v příštím roce, je opravdu tím pravým a nejlepším odborníkem. Já mám pocit, že vy tyto odborníky vybíráte podle toho, že jsou členem sociální demokracie. To je moje poznámka k tomu předchozímu, co jsem tady řekla.

A jinak vám, pane ministře, musím říct, že já jsem si svým způsobem vážila vašeho předchůdce. Byl to sociální demokrat Pavel Dostál, ale to, co vy teďka provádíte na ministerstvu, mi připadá, jako kdybyste vašemu předchůdci plivnul do obličeje.

Děkuji. (Tleská jedna ruka vpravo.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr kultury pan Vítězslav Jandák.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Já počkám, až skončí ten velký potlesk.

Vážená paní kolegyně, jste velmi zvláštní lidé. Já parlamentu moc nerozumím, ale je zvláštní, že někdy velice kritizujete, a když se vám to hodí, tak chválíte. Nevím, jestli to, že můj předchůdce neustále vlastně toleroval, že klesaly peníze na Ministerstvo kultury, v tom to bylo v pořádku? Že se tam ztrácely peníze přes investice a hospodářskou správu? Že tam byli zaměstnáni lidé, a dodnes jsou, na které je vrcholné podezření, že pracovali pro některé zahraniční služby, a tak dále? To všechno je v absolutním pořádku?

Asi jste tam nebyla zaměstnaná. Já tam dnes docházím a jsem tam čtrnáct hodin denně a prodírám se tou houštinou. Já nedávám vinu Pavlovi Dostálovi, pouze si myslím, že některé věci musí dostat smysl, některé věci se musí otevřít. Alespoň takovou mám představu.

A děsí mě jedna věc - že jsou ministerstva, a v té historii patnácti let se to stalo mockrát, i za vaší vlády, kdy přišel nový ministr a vyměnil sto lidí. Nikdo ani necekl. Já jsem vyměnil dvě celé jedna člověka, a je z toho tady interpelace?! Neplivu do tváře nikomu, ale nikdo mě nedonutí, ani příslušníci vlastní strany, abych se podpisoval a činil tak, aby to bylo nemorální, nedobré, zanedbatelné a aby to bylo v rozporu s něčím, co se jmenuje slušnost.

Děkuju vám mockrát.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Jiří Bílý, který by měl vystoupit se svou interpelací na ministra vnitra pana Františka Bublana. Pana poslance Jiřího Bílého nevidím. On tedy ztrácí nejen pořadí, ale ztrácí i právo vystoupit se svojí interpelací.

Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Lucie Talmanová se svojí interpelací na ministra práce a sociálních věcí pana Zdeňka Škromacha. Připomínám, že pan ministr je řádně omluven. Připraví se pan poslanec Jan Schwippel, který bude vystupovat se svojí interpelací na pana ministra Davida Ratha.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji vám za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, při respektování řádné omluvy pana ministra práce a sociálních věcí si přesto dovolím svoji interpelaci přednésti, neboť lhůta určená ministrovi k odpovědi je kratší než doba mezi touto a následující schůzí Poslanecké sněmovny, a věc, kterou si dovoluji interpelovat pana ministra, je velmi závažná.

Vážený pane ministře, při projednávání rozpočtu České republiky pro rok 2005 byl touto Poslaneckou sněmovnou přijat velmi výjimečný pozměňovací návrh, výjimečný ve svém obsahu. Byl to pozměňovací návrh pana kolegy Laštůvky, který rozhodl o snížení vládní rozpočtové rezervy o sto milionů korun ve prospěch podpory projektu řešícího životní situaci bezdomovců. Dle údajů Českého helsinského výboru bylo v České republice v roce 1998 sto tisíc bezdomovců a tento počet vzrůstá velmi varujícím tempem každoročně o deset procent.

Dovoluji si vás zeptat, vážený pane ministře, jakým způsobem těchto sto milionů určených touto Poslaneckou sněmovnou pro záchranu života a podporu projektu řešícího životní situaci bezdomovců bylo v roce 2005 investováno. Na kvalitě života těchto zoufalých lidí, s kterými jsme každodenně zde třeba v hlavním městě Praze bezprostředně konfrontováni, to rozhodně není vidět.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Jan Schwippel se svojí interpelací na ministra zdravotnictví. Připraví se paní místopředsedkyně Miroslava Němcová rovněž s interpelací na ministra zdravotnictví.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane ministře, vážené dámy a pánové, dovolte mi úvodem dvě řečnické otázky.

První: Jaké jsou symboly této země? Věřím, že se většina z nás shodne, že jsou jimi státní hymna, vlajka, státní znak, ústava a hlava státu. Chovám tyto symboly v plné úctě a vážnosti. Nikdy bych si je nedovolil jakkoli znevážit ani bych jejich znevážení nikdy neschvaloval a nepodporoval. Věřím, že podobně to cítí všichni slušní občané této země.

Otázka číslo dvě: Je ministr David Rath slušným občanem této země? Moje odpověď zní, že rozhodně NE. Jinak by si totiž nemohl dovolit skandálně, hrubě a hlavně bezdůvodně jeden z těchto symbolů napadnout. Označovat hlavu státu za vrtošivého staříka, trucovité malé dítě nebo kandidáta na psychiatrickou léčebnu, to je stejné jako pálit státní vlajku nebo jinak zásadním způsobem pošlapávat symboly této země. To není možné v žádné zemi na světě, v žádném demokratickém státě. A to teď říkám zcela bez ohledu na to, jaká konkrétní osoba tento úřad v dané chvíli zastává.

V této zemi od roku 1989 budujeme svobodný, demokratický a právní stát. Zhruba stejnou dobu probíhá debata o kultivaci politické diskuse, o politické kultuře, a proto se vás ptám, pane ministře: Uvědomujete si, že tímto svým jednáním a vystupováním ničíte a likvidujete samotné základy této vznikající politické kultury? Uvědomujete si, že zásadním způsobem porušujete a poškozujete dobré jméno, vážnost a renomé této země, a to i daleko za jejím hranicemi? (Potlesk z pravé části Sněmovny.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, už velmi překračujete dobu určenou pro přednesení ústní interpelace. Nyní má slovo ministr zdravotnictví pan David Rath.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Paní předsedající, dámy a pánové, rolí interpelací je odpovídat na dotazy, i kdyby byly sebehloupější. (Reakce z lavic.) Tak musím tak činit i nyní.

Otázka symbolů. Jistě, symboly máme, státní symboly, každý ve velké vážnosti. Ovšem ty symboly, pokud jsou ztělesňovány konkrétními osobami, tak ty osoby by se jako symboly také měly chovat.

Já už jsem zde v této Poslanecké sněmovně jednou řekl, že mé výroky nebyly směřovány na adresu prezidenta republiky jako ústavního činitele a ústavní symbol a symbol státnosti, ale jako na osobu Václava Klause, reálného a skutečného předsedu Občanské demokratické strany.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP