Stenografický zápis 51. schůze, 16. prosince 2005


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jaromír Talíř
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miloslav Vlček
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec František Koníček
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek


173. Zpráva vlády o práci ministerstva dopravy v souvislosti s vyhlášením a hodnocením veřejného výběrového řízení o zavedení systému elektronického mýtného pro nákladní automobily v České republice

Poslanec Miroslav Máče


156. Návrh poslanců Anny Čurdové, Jitky Kupčové, Taťány Fischerové, Kateřiny Dostálové, Lucie Talmanové, Kateřiny Konečné, Zdeňka Jičínského, Vladimíra Doležala, Pavla Svobody, Vlastimila Ostrého a Vladimíra Koníčka na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 969/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Třešňák
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Anna Čurdová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Zuzka Rujbrová


171. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1052/ - třetí čtení

Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Václav Votava
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Martin Říman
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Josef Hojdar
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Martin Říman
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 11.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.16 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


172. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění /sněmovní tisk 1150/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jozef Kochan


234. Návrh na volbu místopředsedy a členů prezídia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.16 hodin.)


172. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění /sněmovní tisk 1150/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Hojda


234. Návrh na volbu místopředsedy a členů prezídia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


169. Vládní návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) /sněmovní tisk 1078/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Jaroslav Plachý


170. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona /sněmovní tisk 1079/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Plachý


140. Vládní návrh zákona o životním a existenčním minimu /sněmovní tisk 1062/ - třetí čtení

Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Pavel Severa
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Antonín Zralý
Poslankyně Alena Páralová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Alena Páralová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Alena Páralová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo ve 13.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP