(Jednání pokračovalo v 16.21 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, jsme dohodnuti, že budeme pokračovat v projednávání bodu

 

20.
Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika,
Michaely Šojdrové, Vladimíra Říhy, Svatopluka Karáska, Eduarda Zemana
a dalších na vydání zákona o veřejných neziskových ústavních
zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 810/ - druhé čtení

 

Toto úterý jsme přerušili obecnou rozpravu, tedy před jejím ukončením. Poprosím nyní pana předsedu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, aby za navrhovatele zaujal místo u stolku zpravodajů. A byla bych také velmi ráda, kdyby místo u stolku zpravodajů zaujal zpravodaj výboru pan poslanec Josef Janeček - kterého však v této chvíli v sále nevidím. Ráda bych poprosila jeho kolegy z KDU-ČSL, aby pana zpravodaje upozornili, nicméně jejich řady jsou prázdné a nemám koho poprosit.

Možná že by nebylo úplně od věci, aby se případně role zpravodaje ujal někdo jiný z výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, ale nikdo se k tomu příliš nehrne.

Ještě chvilinku vydržíme, je možné, že pana poslanec Janeček je na cestě. Byl jako vy všichni ostatní informován o tom, že budeme odpoledne po interpelacích pokračovat v projednávání tohoto bodu.

Dovolte mi, než dojde k nějaké dohodě, abychom si řekli, že ještě počkáme dvě minuty do 16.25 hodin a v případě, že se pan poslance nedostaví, poprosím pana předsedu, aby určil někoho jiného z výboru.

(Po dvou minutách.)

Kolegyně a kolegové, pan poslanec Josef Janeček se dostaví do jednacího sálu za pět minut, a protože zřejmě obecná představa o odpoledním jednání po interpelacích byla taková, že začneme další jednání v 16.30 hodin, prosím, zatím pětiminutovou přestávku stravte nějak tady v lavicích. Jednání začneme v 16.30 hodin

 

(Jednání přerušeno v 16.25 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP