(15.40 hodin)
(pokračuje Rath)

Nemocnice přitom tvoří zhruba asi 46 % veškerých nákladů na zdravotní péči. Víte, že zdravotní pojištění roste zhruba 6 %, meziroční nárůst je 6 %, a zvýšit výkonnost nemocnic o 12 %, a zvýšit tedy i platby těmto nemocnicím o 12 % je pro systém vražedné, dvojnásobně vražedné v situaci, kdy management VZP za sebou nechává 14miliardový dluh. V této situaci bylo jasné a jednoduchou matematikou se dalo spočítat, že pokud bychom nezasáhli, tak by dluh dosáhl nějakých šestnácti sedmnácti miliard, což by nám rozložilo poskytování zdravotní péče a pravděpodobně řada zdravotnických zařízení by buď musela drasticky omezovat svůj provoz, nebo se dokonce uchýlit k přímému vybírání peněz.

Já chápu, že některým poslancům z opozičních stran by se asi líbil rozklad zdravotnické soustavy, který by padal na hlavu vládní koalice, nicméně jako správný hospodář musel jsem k tomuto nepříznivému faktu přistoupit a přistoupil jsem k tomu následujícím způsobem.

Po konzultacích s řediteli fakultních nemocnic, kdy mě někteří upozornili, že skutečně plánované operace plánují dokonce na soboty a neděle právě proto, aby zvedli výkonnost o 10 %, pak po dohodě s nimi jsme dospěli k závěru, že nemocnice ve druhém pololetí 2005 mohou zvýšit výkonnost o 5 %. Je to dostačující. Víte, že v prvém pololetí ji mohly zvednout o 3 %, což je zlatý standard, takže ve druhém pololetí tohoto roku nemocnice provedly o 5 % víc výkonů, ošetřily o 5 % více pacientů než ve srovnatelném období loňského roku. Bohužel ty nemocnice, které chtěly dosáhnout až na 110 a 112 %, a proto operovaly plánované pacienty o sobotách a nedělích a vymýšlely nejrůznější systémy, jak výkonnost zvednout, tak ty se dostaly do situace, že již před měsícem a půl, kdy jsem nastoupil do funkce, avizovaly, že mají 100 % výkonů loňského období splněno, a že pokud pojedou na tento výkon, tak dosáhnou skutečně 110 %. Jde asi o tři nebo čtyři velké fakultní nemocnice, které takto zvýšily výkonnost. Týká se to třeba nemocnice v Bohunicích, týká se to nemocnice Na Homolce, ale kupříkladu se to netýká nemocnice v Motole, která se výkonově chovala v průběhu pololetí úplně jinak.

V této situace ty nemocnice, kterých se to týká, tak v podstatě o něco dříve, než je standardní, snížily provoz na tzv. prázdninový provoz. Víte, že v letních měsících, ale i o Vánocích, v zimě je to zhruba 14 dní, v létě jsou to dva měsíce, klesá výkonnost ve zdravotnických zařízeních, především nemocnic, o nějakých dvacet třicet procent, podle toho, o jakou nemocnici jde. Je to z důvodů dovolených, rekonstrukcí a dalších věcí, čili v podstatě v této době se plánované výkony nedělají, protože personál si musí vybrat dovolenou. Současně je potřeba provést cyklické údržby přístrojů, klimatizace, dezinfekce, malování a celou řadu dalších věcí, takže se to centruje do těchto oblastí.

Ty nemocnice, které, jak jsem říkal, prudce zvýšily svoji výkonnost, a některé to také učinily, Bohunická možná o nějakých deset dní, začaly s prázdninovým provozem dřív, než je obvyklé. Obvykle začíná v týdnu, který bude následovat, tedy v týdnu příštím, takže několik dní před Vánocemi. Protože jsem vysvětlil, že celková výkonnost je ale o 5 % vyšší, takže v žádném případě nemůže dojít k tomu, že by nějaký pacient byl poškozen -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane ministře, já vám musím upozornit na čas.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Ano, děkuji. Pokud bychom tuto logiku vzali jako bernou minci, tak bychom museli dojít k tomu, že byl poškozen loni, předloni a v letech před tím, protože stále výkonnost našich nemocnic stoupá.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se paní místopředsedkyně, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ani ne tak doplňující jako ty původní, paní místopředsedkyně. Mé původní dotazy zněly, zda si Ministerstvo zdravotnictví nechá předložit seznam od jednotlivých fakultních nemocnic a jiných nemocnic o počtu odložených operací a o typech diagnóz, kterých se to zejména týkalo. Za druhé jsem se ptala, kdo ponese zodpovědnost za případné zhoršení zdravotního stavu pacientů, u nichž dojde k odložení plánované operace, a jak bude Ministerstvo zdravotnictví řešit stížnosti těchto pacientů.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má pan ministr zdravotnictví David Rath.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: K první otázce. V pondělí mám schůzku s řediteli fakultních nemocnic a toto je jeden z bodů, který tam bude diskutován, v jaké míře došlo ke snížení jejich výkonů a zda vůbec k nějakému snížení došlo. V kterých nemocnicích, v kterých oborech a v kterých oblastech. Čili počítám, že přehled budeme mít docela přesný, zvláště v těch nemocnicích, kde ředitelé budou avizovat, že k nějakým změnám v plánované výkonnosti došlo.

Otázka stížností. Pokud budou stížnosti, budou se řešit standardně. Žijeme v normálním státě a každý, kdo má pocit, že je ukrácen na svých právech, má celou řadu možností, jak se proti tomu ohradit nebo bránit. Může podat trestní oznámení, může podat žalobu k soudu, může se obrátit na Ministerstvo zdravotnictví se svojí stížností, pokud je to přímo řízená organizace, může se obrátit na krajský úřad, pokud je to organizace řízená krajem, může se obrátit na zdravotní pojišťovnu. Pokud tyto orgány shledají, že tento člověk byl skutečně poškozen, tak se budou ptát, kdo poškození způsobil, a budou z toho vyvozovat náležité důsledky.

Víte, že v oblasti plánovaných výkonů toto nehrozí, protože dobře víme, že u mnoha výkonů je celkem lhostejno, zda se provedou příští týden, nebo ten týden poté, nebo následující měsíc. Zhruba asi 30 až 40 % zdravotní péče je péče dlouhodobě plánovaná, Česká republika v čekacích lhůtách patří mezi jedny z nejlepších zemí v Evropské unii. Čekací doby máme neuvěřitelně krátké, dokonce v mnohých parametrech je máme kratší než daleko bohatší Německo a Rakousko, o Velké Británii ani nemluvě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Kateřina Dostálová se svojí interpelací na ministra kultury a připraví se pan poslanec Jan Klas se svojí interpelací na ministra vnitra.

Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Já vám děkuji, paní místopředsedkyně. Pane ministře, vězte, že v žádném případě jsem vás nechtěla rozčilit. Ve své minulé interpelaci jsem vám poděkovala za to, že jste na rozdíl od svých kolegů tady přítomen. Ale znepokojila mě jedna věc.

Druhého prosince odpoledne jsem poslouchala Radiožurnál a dozvěděla jsem se, že jste odvolal všechny šéfy Národního památkového ústavu včetně toho, který ve své funkci pobýval pouhých 24 hodin, a nedozvěděl se to od vás, ale od vašeho náměstka. O svém odvolání nic netušil. Mě překvapilo zdůvodnění, které jste učinil. Na tiskové konferenci jste mluvil o hladové zdi a dával jste to za vinu právě těmto lidem z Národního památkového ústavu, který ovšem nemá žádné kompetence pro to, aby dával kulaté razítko. Je to opravdu památkový odbor magistrátu, takže toto zdůvodnění se mi zdálo docela nefér.

Ještě jsem ale chtěla doplnit. Já si myslím, že pokud děláte takto závažný krok personální, měl by to být krok C, protože před tímto krokem by mělo předcházet, že předložíte nový památkový zákon a zároveň s novým památkovým zákonem jako B předložíte svou koncepci a představu, jak by měla vypadat památková péče ve vašem pojetí. Ale vy jste udělal nejdříve C, a teď uvidíme, kdy doputuje A a B do Poslanecké sněmovny. Mě to znepokojilo, a proto bych se vás ráda na to zeptala. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr kultury pan Vítězslav Jandák.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP