(16.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Cítím povinnost, abych odpověděl na ty argumenty, které pan kolega předtím uvedl.

Tak za prvé, pokud nemáme představu o tom, jak zjišťovat nájemné v obci, odkáži na sněmovní tisk 270, který s podobnou konstrukcí počítal, a to prosím byl vládní návrh zákona o nájemném.

Dále. My jsme přesvědčeni, že současná polohová renta, která je v České republice stanovena opakovaným zvyšováním nájemného předpisy nižší právní síly, již vystihuje atraktivitu území. Já tady musím zopakovat, že atraktivitu území v žádném případě - ale to opakuji: v žádném případě - nestanovili majitelé činžovních domů. Atraktivita území vznikla veřejnými financemi a to my naprosto ctíme. Není možné kalkulovat se spekulativním ziskem, který právě atraktivita území vynáší. Nebylo by to korektní vůči ostatním občanům státu.

My v žádném případě nechceme, aby města a obce na nájemném prodělávaly. Já jsem to v úvodu řekl. Naše návrhy představují tempa - v tom přechodném období předpokládáme růst o 10 % ročně - která ve všech městech povedou k nájemnému nad dvacetikorunou za byty prvé kategorie, neuvrhnou byty čtvrtých kategorií do takové pasti, jakou představuje vládní návrh zákona, a v Praze povedou na úroveň k padesátikoruně, pokud ovšem obce nebo městské části využijí těch maximálních temp. Já si myslím, že náš návrh je i sociálně únosný a je i vstřícný vůči vládě České republiky, která nemá prostředky, aby otevřela penězovod ze státního rozpočtu k majitelům domů.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Petr Pleva s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jen bych chtěl vyzvat všechny kolegy a kolegyně, kteří budou vystupovat k tomuto zákonu, aby dodržovali zákon o střetu zájmů a sdělili Sněmovně a veřejnosti, zda bydlí v bytě s regulovaným, nebo volným nájemným.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Já ctím tuto výzvu. Kdybych ten střet zájmů cítil a měl, nepochybně bych ho uvedl.Bydlím v družstevním bytě a tento zákon se mě dotýká pouze v té části, která upravuje nájemné nákladové, a to na úrovni, která v družstevních bytech je uvalena vyhláškou 85/1998, která toto nájemné stanovuje. Nemám a nejsem ve střetu zájmů.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: S faktickou pan poslanec František Vnouček a potom pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec František Vnouček: Doplnil bych, že bydlím v rodinném domku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: A pan poslanec Stanislav Křeček?

 

Poslanec Stanislav Křeček: Kolegyně a kolegové, nepamatuji si, že když jsme projednávali zákon o provozu na pozemních komunikacích, že by diskutující říkali, zda jsou řidiči, nebo nejsou, zda nejsou ve střetu zájmů. Nepleťme si střet zájmů a blábolení, které nemá žádný smysl. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Ptám se, zda chtějí pan navrhovatel či pan zpravodaj vystoupit se svými závěrečnými slovy po obecné rozpravě. Není tomu tak.

Předpokládám, že nepadl žádný návrh, o kterém bychom teď měli hlasovat. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které rovněž nemám žádnou přihlášku. Vidím pana Františka Beneše. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Já bych se v rámci podrobné rozpravy přihlásil k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 714, který jste dostali do lavic před časem, v době, kdy jsme očekávali, že tento bod přijde na program jednání. Žádám vás o drobnou korekturu textu, která se týká § 4 odst. 2.

Prvá věta by byla v tomto znění: "Pronajímatel je rovněž oprávněn zvýšit nájemné, a to až na úroveň nájemného…" a ten vsunutý text je "podle odstavce 1 ve srovnatelném bytě" a pokračuje to původním zněním.

Stejně tak vás prosím, abyste si opravili zřejmé překlepy, které jsou v § 6 odst. 4, protože tam samozřejmě se nejedná o savé, ale o "své" potřeby a "které by" místo "byt" je správně.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona a děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Dostáváme se, kolegyně a kolegové, k bodu 103, kterým je

 

103.
Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera,
Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové,
Ivana Langra, Miroslavy Němcové, Vlastimila Ostrého a Jana Vidíma
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1046/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1046/1. Prosím, aby jako zástupce navrhovatelů uvedla tento návrh místopředsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se na vás obrátila s důvody, které vedly podvýbor, resp. členy podvýboru organizačního výboru Poslanecké sněmovny pro přípravu novely jednacího řádu, k předložení této právní úpravy. Jedná se tedy o sněmovní tisk 1046.

Tato novela řeší pouze dva okruhy problematiky, které se týkají jednání Poslanecké sněmovny, a jsou to tyto okruhy. Za prvé jde o otázky související s ústavním zákonem o bezpečnosti republiky a za druhé se jedná o legislativně technická upřesnění volebního řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se tedy, jak už jsem řekla, o právní úpravu, u které byla shoda všech členů podvýboru, a tuto úpravu je nutno přijmout ze dvou důvodů: zejména vzhledem ke znění ústavního zákona o bezpečnosti republiky a také proto, že je potřeba udělat ony legislativně technické úpravy volebního řádu, o nichž jsem se také již zmiňovala.

Důvodová zpráva k předloženému návrhu zákona sice obsahuje podrobné zdůvodnění jednotlivých změn, ale přece jen se domnívám, že je vhodné aspoň ony dva nebo tři okruhy těch nejdůležitějších úprav zmínit.

Ten hlavní důvod, pro který se na vás obracíme s touto novelou, je ten, že v poslední době došlo v ústavní úpravě v oblasti bezpečnosti České republiky k určitým změnám, které nejsou dosud promítnuty do jednotlivých ustanovení jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Právní úprava obsažená v našem jednacím řádu bezprostředně navazuje na ustanovení ústavního pořádku, a proto je nezbytné takové změny promítnout i do našeho jednacího řádu. Chybí zejména výslovně stanovená úprava projednávání návrhů zákonů ve zkráceném jednání tak, aby byl naplněn článek 8 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, podle něhož může vláda po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu požadovat, aby parlament projednal vládní návrh zákona ve zkráceném jednání. O takovém návrhu se Poslanecká sněmovna musí usnést do 72 hodin od jeho podání. Pro tyto účely nepostačuje ustanovení § 99 našeho jednacího řádu, které je s tímto zkrácením jednáním poněkud v kolizi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP