(9.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 892. Kdo souhlasí s tím, že je oprávněný návrh pana ministra Radko Martínka na zařazení bodu 182? Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 94 poslanců, 73 pro, 2 proti.

 

Nyní budeme hlasovat o pevném zařazení poté, co jste přijali odůvodnění pana ministra.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 893. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 96 poslanců, pro 72, nikdo proti. Tomuto návrhu jsme vyhověli.

 

A nyní pan ministr a poslanec Radko Martínek navrhuje řekněme v bloku projednat zítra po pevně zařazených třetích čteních - kterých tam jsou v tuto chvíli tři, registrované partnerství, pozemní komunikace a veřejné zdravotní pojištění - body… A teď bych ho poprosil o součinnost, protože přečetl jenom čísla tisků, která mohu zopakovat - 1078, 1079, 1059, 1076 a 1077.

Hlásí se pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, vy víte, že pana ministra Martínka mám docela rád…

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zítra budete k tomu mít příležitost. (Oživení v sále.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: … a tudíž bych třeba i rád hlasoval pro jeho návrhy, ale bývá tady skutečně zvykem, že víme, o čem hlasujeme. Orientace v programu je těžší, když se nám neřeknou čísla bodů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: On je dohledává.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Poprosil bych, aby skutečně se to tak stalo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Chtěl bych jenom obecně říci, že nám zbývá projednat ve třetím čtení asi 20 bodů a že ambicí této Sněmovny nemůže být nic jiného, než do Vánoc všechna tato třetí čtení řádně projednat. Pokud nejsou zvláštní důvody na předřazování třetích čtení, doporučoval bych a nabádal ke zdrženlivosti. Pokud tyto důvody jsou a pokud vás navrhovatel přesvědčí o tom, že ty důvody jsou, je to na vašem rozhodnutí.

Pane ministře, v tuto chvíli po vás chci čísla bodů a odůvodnění, proč právě tyto body bychom měli přednostně projednávat zítra. Přesvědčte Sněmovnu, že jsou důležitější než jiné body.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Čísla bodů vám rád sdělím. Ale, pane kolego, nechci zbytečně dráždit Sněmovnu. Pokud budou projednávány zákony postupně, tak to nechám na jednotlivém programu a usnadním vám práci. (Slabý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám za velkorysost, která je odměněna bouřlivým potleskem. Týká se to v podstatě zbytku vašich návrhů, pokud mám poznámky správné.

Ptám se paní poslankyně Vojtilové, zdali trváte na svém? (Trvá.) Trváte na svém. Tak nám to zdůvodněte, buďte tak hodná.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, tyto zákony měly být už dávno schváleny, bohužel Sněmovna ve svém jednání byla poněkud rozvleklá. A já se domnívám, že tento soubor sociálních zákonů musí být projednán pohromadě, a proto vás žádám o podporu mého návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Jedná se o body 160, 161, 143, 144, 140, 141 a 142. Nyní tedy budeme hlasovat o tom, zda bereme odůvodnění paní poslankyně Vojtilové nebo ne.

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí se zdůvodněním, ať to dá patřičným způsobem najevo v hlasování pořadové číslo 894. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 113 poslanců, 48 pro, 28 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále paní poslankyně Vojtilová navrhla, aby tyto body byly projednány v úterý 20. prosince, o čemž můžeme samozřejmě hlasovat, ale paní poslankyně Vojtilová, jak signalizuje, už na tom netrvá, protože nejprve se musíme shodnout na tom, že v úterý budeme projednávat třetí čtení, to je jako nadřazené hlasování. Děkuji paní poslankyni Vojtilové.

 

Pan poslanec Michal Hašek navrhl vyřazení bodů 57 a 58, týkajících se územního členění státu.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Haška, ať to dá patřičným způsobem najevo v hlasování 895, které jsem zahájil. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 113 poslanců, 97 pro, 2 proti. Pan poslanec Hašek byl se svými návrhy úspěšný a já mu blahopřeji.

 

Pan poslanec František Beneš navrhuje, aby za bod 182, který jsme dnes pevně zařadili, byl zařazen bod 39, což je bod o nájemném z jeho dílny. Odůvodnil to tím, že by bylo dobře, kdybychom to projednávali v návaznosti na bod 182.

Kdo souhlasí s tímto zdůvodněním, ať to dá najevo v hlasování pořadové číslo 896. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 119 poslanců, 73 pro, 20 proti. Návrh byl přijat.

 

V následujícím hlasování, které má pořadové číslo 897, rozhodneme o zařazení bodu 39 po bodu 182, což by měl být bod projednávaný dnes dopoledne.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 121 poslanců, 73 pro, 7 proti. Panu poslanci Františku Benešovi jsme rovněž vyhověli.

 

Tím jsme se vypořádali s návrhy, které zazněly. Přeříkám tedy, co máme dnes pevně zařazeno. Jsou to body 45, což je vládní návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky, bod 64, což je zákon o živnostenském podnikání - oba jsou v prvém čtení. Dále bod 241 - změna v zasedacím pořádku, pak by měla následovat zpráva vlády o mýtném, je to bod 173, a potom bude následovat bod 182, který jsme pevně zařadili, a bod 39. To je tedy dnešní program.

Organizační výbor se včera samozřejmě také zabýval průběhem 51. schůze a rozhodl se doporučit zařazení bodu 103, což je návrh změny jednacího řádu naší Sněmovny, také do popředí, to znamená dnes jako sedmý bod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP