(15.10 hodin)
(pokračuje Rath)

Chápu, že poslancům z Občanské demokratické strany se nelíbí napadání jejich předsedy, rozumím tomu, ale ať nenapadají zase funkcionáře jiných politických stran. V této Sněmovně jsem byl svědkem mnoha velmi hanlivých výroků z úst poslanců Občanské demokratické strany na adresu mnohých funkcionářů státu a také mohu říkat, proč se tak hanlivě vyjadřujete o předsedovi vlády, neboť je to vysoký ústavní činitel a do jisté míry také symbol státu.

Myslím si, že bylo dobře, že pan poslanec tady řekl své vidění světa, že za hanobení symbolů je dobře toho člověka v lepším případě zavřít, v horším případě zastřelit. To už tady bylo a myslím, že je dobře, že to říkáte, aspoň občané si uvědomí, jak hluboko je zakořeněný princip demokracie pod kůží poslanců ODS. Jestli byste se neměli zamyslet a přejmenovat ji na občanskou totalitní stranu s touto filozofií.

Otázka politické kultury. Myslím si, že o politické kultuře může mluvit představitel té politické strany, která nějakou takovou politickou kulturu má, a ne představitel strany, která ve Sněmovně vykřikuje, sprostě nadává, rozlamuje lavice a chová se velmi nepřístojně. Takže až zlepšíte své chování a začnete se chovat jako slušní a vychovaní lidé, tak se k vám ostatní také budou chovat jako ke slušným a vychovaným lidem. K divé zvěři se chováme jako k divé zvěři.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a nyní, předpokládám, vystoupí se svojí doplňující otázkou pan poslanec Jan Schwippel. Máte na to jednu minutu, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Schwippel: Pane ministře, nebudu reagovat na vaše urážky, protože váš vztah k ODS se skutečně podobá obsesi a na to nehodlám reagovat. Pokusím se reagovat na několik málo věcných myšlenek, které ve vašem vystoupení zazněly.

Za prvé cituji váš výrok: pan prezident tady pošlapává zákon. Další výrok: pan prezident nedodržuje platný zákon. Kde jste prosím hovořil o osobě Václava Klause? Vy zde hovoříte o prezidentu republiky.

Další věc. Řekl jste, že by se tento symbol měl také jako symbol chovat. To já zásadně odmítám. Pan prezident vždy jednal zcela v souladu s ústavou. Uvedu zde, že měl to podle mého názoru pochybné potěšení, že podepsal 43 jmenovacích dekretů premiérů nebo ministrů vlád sociální demokracie, ve 42 případech tak učinil ihned. Jestliže tak ve vašem případě neučinil, bylo to pro jasný konflikt vaší osoby s ústavou a to uznávají všichni i bez složitých právních posudků.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, já už vám musím odebrat slovo, velmi překračujete čas. Nyní se ptám pana ministra zdravotnictví, zda chce vystoupit ještě na tuto doplňující otázku. Není tomu tak.

Nyní, kolegyně a kolegové, vystoupí paní místopředsedkyně rovněž s interpelací na ministra zdravotnictví pana Davida Ratha a připraví se pan poslanec Václav Exner, který bude interpelovat ministra vnitra Františka Bublana. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Paní místopředsedkyně, děkuji vám za slovo. K interpelaci nepřistupuji s žádným velkým potěšením, protože podle předchozí exhibice bude následovat exhibice druhá, nicméně chci se zeptat pana ministra Ratha na toto.

Vláda na svém posledním zasedání podle internetových stránek měla jako bod číslo 4 zařazen tento návrh - návrh na zpětvzetí výroční zprávy a účetní závěry Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2004 a výročních zpráv a účetních závěrek zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 2004 spolu s vyjádřením vlády - stažení z projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu. Tedy 21. srpna letošního roku vláda svým usnesením doporučila Poslanecké sněmovně tyto zprávy projednat a schválit, nyní svým usnesením ta stejná vláda tyto zprávy stahuje z projednávání Poslanecké sněmovny.

Mé otázky jsou tyto. Za prvé bych ráda znala důvod tohoto stažení. Za druhé - na čí návrh vláda stahuje tyto uzávěrky a tyto zprávy, a za třetí - do kdy bude vláda tyto zprávy přepracovávat tak, aby vám vyhovovaly, a za čtvrté - v jakém okruhu osob budou tyto zprávy a účetní uzávěrky přepracovávány.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a nyní vystoupí ministr zdravotnictví pan David Rath.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Paní poslankyně, páni poslanci, myslím, že nemusíte mít strach, že budu sarkastický, protože na věcný dotaz náleží věcná odpověď.

Důvod stažení vyjádření, resp. stanoviska vlády a účetních uzávěrek je, že se ukázaly určité skutečnosti v těchto materiálech, především ve vyjádření vlády, které byly zpracovány na podkladě mylných a chybných informací podaných některými zdravotními pojišťovnami. Víte asi, kam mířím. Jde především o reálné zhodnocení dopadu úhradových vyhlášek na negativní ekonomickou bilanci Všeobecné zdravotní pojišťovny a na zhodnocení reálného manévrovacího prostoru zdravotních pojišťoven a vlivu jejich managementu na výsledný ekonomický stav těchto institucí. Zde úředníci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí, kteří to zpracovávali, vycházeli z mylných dat, která pojišťovny, především VZP, předložily a nyní v rámci probíhající kontroly a v rámci nucené správy se objevila řada skutečností, které nás nutí toto vyjádření vlády v těchto bodech upravit, případně zásadním způsobem přepracovat. To byl důvod - na návrh můj, resp. Ministerstva zdravotnictví, po projednání a v dohodě s Ministerstvem financí. Čili byl to návrh dvou ministerstev.

Do kdy. Budeme se snažit udělat opravu v co možná nejkratším čase, aby hned na jedno z nejbližších lednových zasedání vlády se to mohlo opravené dát zpátky.

V jakém okruhu osob. No v okruhu osob, kterým to náleží, to znamená lidí z Ministerstva zdravotnictví, kteří mají na starosti zdravotní pojišťovny, lidi z Ministerstva financí, kteří mají totéž na starosti.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se paní místopředsedkyně, zda chce vystoupit se svou doplňující otázkou. Je tomu tak, prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Odpověď sama o sobě by byla zajímavá, kdybych vám mohla věřit, pane ministře. Já se totiž domnívám, že ony zprávy budou legitimizací, zpětnou legitimizací nucené správy a že budou probíhat na stejné úrovni, jako probíhalo vyhlášení nucené správy, tedy na základě zfalšování nebo pokusu o zfalšování kontrolní zprávy, kterou tam provádělo jak vaše ministerstvo, tak Ministerstvo financí. Teď chápu, že jak vaše ministerstvo, tak Ministerstvo financí budou pokračovat ve stejné práci. Pokusili jste se falšovat první dokument, který měl legitimizovat vyhlášení nucené správy, a teď potřebujete ještě zfalšovat nebo vygumovat ty dokumenty, které předtím vláda, stejná vláda, jen s jiným ministrem zdravotnictví, schválila.

My budeme velmi bedlivě porovnávat texty, které nám byly doručeny v Poslanecké sněmovně, s těmi, které vy přepracujete, a budeme se vás tázat na každou změnu, která v těchto zprávách bude.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a ptám se pana ministra, zda chce vystoupit s odpovědí na doplňující část. Je tomu tak. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Tato část už věcnost postrádá a byla značně emotivní. Já se samozřejmě ohrazuji proti tomu, že říkáte, že jste nás nařkla, lživě nařkla z toho, že něco falšujeme nebo chceme falšovat. Já myslím, že by takový poslanec měl vážit svá slova, a v takové chvíli mi nezbývá než říci - velmi bedlivě si sledujte svého syna, aby nezneužíval státní majetek.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A nyní vystoupí pan poslanec Václav Exner, který bude interpelovat ministra vnitra pana Františka Bublana. Připraví se pan poslanec Petr Nečas se svojí interpelací na ministra dopravy pana Milana Šimonovského.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP