(14.50 hodin)
(pokračuje Bublan)

Nicméně tento případ byl řešen ve spolupráci se státním zastupitelstvím. Všechny tyto případy inspekce musí řešit pod dozorem nějakého státního zástupce, takže tady musí dojít k souladu, a já věřím, že dojde k souladu i mezi mnou a panem ministrem Němcem a stejně tak že dojde k souladu mezi vyjádřením státní zástupkyně a výsledky inspekce Ministerstva vnitra.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi a ptám se poslance Jana Klase, zda chce položit doplňující otázku. Ano. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji pěkně. Snad už ne otázka. Po zkušenostech, kdy se tady snažím několikrát po sobě interpelovat pana ministra vnitra, jsem přesvědčen o tom, že to prostě nejde. Nejde to s panem ministrem. A jedná se o další z mnoha průkazných případů vaší neschopnosti zastávat nezávisle tak významnou funkci, jako je funkce ministra vnitra.

Pane ministře, blíží se vánoční svátky. Je adventní čas, to znamená čas splněných přání a nadějí. Tak vás prosím, dejte občanům této země dárek pod stromeček a odstupte. Jsem přesvědčen, že když se vrátíte ke své původní profesi, uděláte jedno z nejzáslužnějších rozhodnutí ve vašem životě. Děkuji vám pěkně. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: A nyní, kolegyně a kolegové, dostává slovo ke svojí interpelaci pan poslanec Jaroslav Plachý, který bude interpelovat… (Námitky pana ministra.) Já se omlouvám, pane ministře, máte pravdu, máte nárok na odpověď. Já vám dávám slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vidím, že pan poslanec Klas úspěšně zastupuje pana poslance Langera v té výzvě na odstoupení.

Víte, já k té nezávislosti. Kdybych nebyl nezávislý, tak bych asi nějakým způsobem ovlivňoval to vyšetřování inspekce. Mohl bych ho ovlivňovat takovým řekl bych politicky populistickým směrem k tomu, aby třeba ti policisté byli odsouzeni, protože určitě by mi to třeba politicky prospělo, kdyby tady bylo vidět nějakou jaksi silnou ruku a úmysl potrestat je za každou cenu. Anebo zase naopak, když bych nebyl nezávislý a chtěl opačný úmysl, tak bych zase inspekci vedl k tomu, aby to nějak zamázla nebo schovala, zametla pod koberec. To nechci. Já skutečně chci zůstat nezávislý a do toho vyšetřování jsem žádným způsobem nezasahoval. Pouze jsem získal tu informaci, že šetření je skončeno, poškozený dostal výsledek tohoto šetření, a vše ostatní se bude odvíjet od dalších postupů státní zástupkyně. V tom si myslím, že je ta nezávislost na pravém místě. A nemohu postupovat jinak, protože kdybych postupoval jinak, vždycky bych něco ovlivnil. A já to nechci ovlivňovat, já chci, aby ten výsledek byl spravedlivý a pravdivý.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A nyní skutečně vystoupí pan poslanec Jaroslav Plachý, který bude interpelovat ministra průmyslu a obchodu, pana Milana Urbana. Jenom zdůrazňuji, že pan ministr je řádně omluven z této schůze. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážený nepřítomný pane ministře, dámy a pánové. Při diskusi o nedostatečné podpoře malých a středních průmyslových zón z prostředků státního rozpočtu uvedl pan ministr Urban jako vzorový příklad podpory malé průmyslové zóny zónu Brankovice. Vzhledem k tomu, že dvakrát týdně jezdím při cestě do Prahy a zpět kolem této průmyslové zóny, se zájmem jsem sledoval osud této nemalé investice z peněz daňových poplatníků. Zóna byla stavebně dokončena počátkem jara letošního roku. Od této doby na ní vznikl pouze jediný objekt, který bych pojmenoval, a dámy mi to, doufám, prominou, jako kadibudku s cedulí, na které stojí výzva: Parcely na prodej za 150 korun metr čtvereční.

Vážený pane ministře, obracím se proto na vás s následujícími otázkami. Za prvé. Jak mohla projít tato zóna hodnocením meziresortní hodnotitelské komise, když evidentně neexistoval žádný vážný investor? Za druhé. Kdo tuto průmyslovou zónu prosazoval? Je pravda, že to byl ministr financí, který žije nedaleko? A do třetice všeho dobrého. Předpokládám, že v příštím roce na jaře nasadí Ministerstvo průmyslu a obchodu na deseti hektarech této zóny nějakou užitečnou plodinu, například brambory či řepu. (Předsedající upozorňuje na čas.) Nebo zůstanete, vážený pane ministře, u kopřiv?

Děkuji za vaše odpovědi a věřím, že uspokojí nejen mne, ale především naše daňové poplatníky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní vystoupí se svojí interpelací na ministra kultury pana Vítězslava Jandáka paní poslankyně Kateřina Nováková. Připraví se pan poslanec Jiří Bílý, který bude interpelovat ministra vnitra pana Františka Bublana. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Já bych chtěla s povděkem kvitovat, že pan ministr kultury na rozdíl od jeho kolegů tady s námi opravdu dnes je.

Pane ministře, vy jste provedl v posledních několika týdnech personální zemětřesení na Ministerstvu kultury. Já vám v žádném případě toto právo neupírám. Je to plně ve vaší kompetenci. Ale protože jsem se dozvěděla, k jakému personálnímu obměnění došlo, tak bych se vás chtěla zeptat, zdali jsou mé informace pravdivé.

Já jsem se dozvěděla, že jste jmenoval ředitelem odboru umění a knihoven pana Hazuku, bývalého ředitele základní školy z Kardašovy Řečice, sociálního demokrata, který kandiduje v příštím roce do parlamentu. Dále jste odvolal paní Malcovou, kterou já osobně jsem považovala za odbornici na svém místě. Vy asi ne, protože ředitelem odboru regionální a národní kultury jste udělal pana Vašíčka, asistenta sociálně demokratické senátorky paní Gajdůškové. On už možná asistentem není, ale je to také sociální demokrat. Mně se zdá tady toto obsazování postů vládními straníky velmi velmi zvláštní. Já bych se vás tedy chtěla zeptat, jakými odbornými znalostmi tito lidé vládnou tak, že nahrazují ředitele odborů, které, já jsem se domnívala, že fungovaly docela dobře.

A pak mám ještě jeden dotaz. Vaším nejvyšším úředníkem, resp. vaším prvním náměstkem se stal pan František Formánek. A já po té stránce jakéhosi kreditu takto vysoce postaveného člověka na ministerstvu bych se vás chtěla zeptat, zda víte o tom, že pan Formánek, když byl jednatelem Institutu pro demokracii a jednotnou Evropu, IDEU, dluží městské části Praha 1 milion devadesát jedna tisíc korun na nezaplacených nájmech; zda to považujete u svého takto vysoce postaveného člověka za věc, která je v pořádku a v souladu s vašimi představami.

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní poslankyni Kateřině Dostálové a nyní má slovo ministr kultury pan Vítězslav Novák. Ne Novák, Jandák!

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Já moc děkuji. Novák. Děkuji. Ten je v pozadí jenom. Děkuji mockrát, paní předsedající.

Vážená paní poslankyně, začnu trošku zkraje, jestli dovolíte. Já realizuji dlouhodobý plánovaný proces zlepšování práce Ministerstva kultury. Sama jste mi několikrát řekla, že ministerstvo nepracovalo zrovna dobře. Dneska jsem překvapen z toho, které lidi hájíte, například paní Malcovou, která tam pracovala skoro dvacet let, atd. Ptám se, jak tohoto cíle dosáhnout. Vždyť řízení je uskutečňování představ vedoucího kterékoli organizace prostřednictvím jiných.

Proto jsem také zahájil proces změn personálním auditem renomované firmy. O tom, že se nejedná o nahodilý proces propouštění zaměstnanců, svědčí i tato tabulka. Systemizovaný počet míst na ministerstvu je 254. Přepočtený počet je 251 a fyzický počet 257. Rozdílná úspora je 2,01 člověka. Takže z toho vidíte, k jaké personální smršti došlo. Samí mrtví. Současné personální změny jsou řízeným procesem, jehož cílem je zkvalitnění struktury personálního složení zaměstnanců ministerstva, tedy nikoli destrukce. I takové hodnocení právě probíhajícího procesu lze slyšet. Ale právě naopak.

Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, zřídil jsem odbor řízení lidských zdrojů a tím jsem chtěl vyjádřit, že v mých představách je personální politika a již se ubírá jiným směrem. V čem je ten rozdíl? Jenom na doplnění, jestli dovolíte, odbor řízení lidských zdrojů není komunistický výmysl, jak jsme si kuloárově povídali, tam totiž doteď bylo kádrové oddělení. Toto je poněkud nový termín, který známe u nás posledních patnáct let.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP