Sněmovní tisk 965
Novela zákona o bankách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Michal Doktor, Michal Kraus, Jaroslav Lobkowicz, Vlastimil Ostrý, Petr Braný) předložila sněmovně návrh zákona 21. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: Doktor Michal a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 965/0 dne 22. 4. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 4. 2005. Vláda zaslala stanovisko 26. 5. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 5. 2005 jako tisk 965/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2005 (usnesení č. 456). Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1769).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 965/2 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 965/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 11., 15. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 965/4, který byl rozeslán 16. 12. 2005 v 11:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 1385).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní vklad, bankovnictví, finanční zrovnoprávnění, konkurz, náhrada škody, pohledávka

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)