Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
15. prosince 2005 v 9.01 hodin

Přítomno: 134 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobré ráno, paní a pánové. Všechny vás srdečně vítám na naší čtvrteční schůzi.

Omluvy - omlouvají se páni poslanci a paní poslankyně: Beneš, Kavan, Konečná, Kužvart, Melčák, Mikuta, Talíř, Tlustý, Vojíř, Vokáč, Krill, Lachnit, Marková, Svoboda Pavel. Z vlády potom pan předseda vlády Paroubek, pan ministr Cyril Svoboda, pan ministr Pavel Němec, místopředseda vlády Zdeněk Škromach a pan ministr Urban. Tolik omluvy.

Prosím, abyste se všichni přihlásili, a v tuto chvíli dávám slovo panu ministru a poslanci Martínkovi, který nás chce požádat o změnu programu, takže mu, prosím pěkně, bedlivě naslouchejte.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové. Já bych prosil o pevné zařazení bodů. Jednak v úterý 3. 12. nebyl projednán zákon o Státním fondu rozvoje bydlení. Jenom si dovolím upozornit, že je to rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení a bez jeho schválení bychom nemohli financovat bytovou výstavbu. Tento návrh byl řádně projednán ve výboru. Je to bod 182, sněmovní tisk 1163, a já bych ho navrhoval zařadit dnes po pevně zařazených bodech.

Dále bych poprosil o pevné zařazení na zítra, to je na 16. 12., třetí čtení po pevně zařazených třetích čteních v pořadí: 1. Koncesní zákon, to je 1078. 2. Zákony související s koncesním zákonem, to je sněmovní tisk 1079. 3. Jednostranné zvyšování nájemného, sněmovní tisk 1059. 4. Veřejné zakázky, to je sněmovní tisk 1076. 5. Zákon související s přijetím zákona o veřejných zakázkách, tisk 1077, jako pátý bod, tedy po pevně zařazených třetích čteních na zítra.

Na příští úterý, to je 20. 12., bych potom poprosil zařadit, protože pokud je mi známo, tak tam zatím není zařazeno pevně nic, tak třetí čtení zákona o územním plánování, je to sněmovní tisk 998. Jako druhý tisk související zákony, to je sněmovní tisk 999. Jako třetí bod vládní návrh zákona odnětí nebo omezení vlastnických práv ke stavbě, to je sněmovní tisk 1015.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane ministře, já vám děkuji a zároveň bych vás chtěl poprosit o vaši písemnou přípravu, protože jsem se sebevíce snažil, ale nevím, jestli úplně přesně bych dokázal zreprodukovat souhrn asi deseti nebo patnácti vašich návrhů. Pan ministr neřekl body k tiskům 1078, 1079, 1059, 1076 a 1077, takže já ho prosím, aby to doplnil, abychom se v tom lépe orientovali.

V tuto chvíli se o slovo přihlásila paní poslankyně Vojtilová.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, aby nebylo přeřazování dost, i já mám návrh na pevné zařazení následujících bodů - pevné zařazení.

Jedná se o bod č. 160, je to tisk 1005, nemocenské pojištění, bod č. 161, tisk 1006, nemocenské pojištění, zákony související, bod č. 143, tisk 1102, zákon o sociálních službách, bod č. 144, tisk 1103, o sociálních službách, zákony související, bod č. 140, tisk 1062, zákon o životním a existenčním minimu, bod č. 141, tisk 1063, zákon o hmotné nouzi a bod č. 142, tisk 1065, životní minimum, hmotná nouze - související zákony. A ty bych chtěla pevně zařadit na zítřek jako pevně zařazené body 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pokud nebudou projednány zítra, v pátek, tak navrhuji, aby byly zařazeny pevně na úterý 20. 12. tak, jak jsem je četla. Pokud nebudou projednány, tak v pořadí, aby šly za sebou jako čtvrtý, pátý a šestý bod 20. 12.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Vojtilové. O slovo se přihlásil pan poslanec Michal Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Věřím, že můj procedurální návrh vyvolá spíše radost, protože budu výjimkou a navrhnu vyřazení některých bodů z pořadu schůze. Na žádost ministra vnitra a po konzultaci po včerejším jednání vlády navrhuji vyřadit bod 57, vládní návrh zákona o územně správním členění státu, prvé čtení, dále bod 58, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o územně správním členěním státu. Jde o sněmovní tisky 1047 a 1048. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Haškovi. Pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve upřesnil, že ten omluvený poslanec Beneš nejsem já, protože já jsem předstoupil s tím, abych vás požádal o pevné zařazení bodu 39. Je to poslanecký návrh zákona o nájemném, a to druhé čtení, na dnešek za bod č. 182, který nechal zařadit pan ministr Martínek.

Krátké odůvodnění. Je třeba, aby oba zákony o nájemném byly dokončeny na této sněmovní schůzi. Bude to vhodné kvůli platnosti tohoto návrhu zákona, a proto tento návrh. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Benešovi. Nikdo další už se nehlásí? Chci se zeptat pana ministra Martínka, zdali mi poskytne svůj materiál. Pokud ne, tak se pokusím se v tom zorientovat sám.

Takže nejprve navrhl, abychom dnes po pevně zařazených bodech projednali bod týkající se rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, což je bod 182, navrhuje dnes po pevně zařazených bodech, to znamená jako bod č. 5. Rozumím tomu správně? Odůvodnění si pamatujeme, bylo zřetelné, týká se to financí a možnosti čerpat prostředky z tohoto fondu hned na začátku příštího roku bez nějakých provizorií.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP