Stenografický zápis 51. schůze, 14. prosince 2005


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Michal Hašek
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Ivo Vykydal
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Michal Hašek
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Petr Kott
Místopředseda PSP Jan Kasal


38. Vládní návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu /sněmovní tisk 1059/ - druhé čtení

Poslanec Evžen Snítilý


138. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích /sněmovní tisk 1058/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Řihák


240. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1072/3/ - vrácený Senátem

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Senátor Jiří Pospíšil


208. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2006 /sněmovní tisk 1186/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Karel Černý
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Václav Exner
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Karel Černý


209. Rozhodnutí vlády o zapojení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany do operace Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) k poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení dne 8. října 2005 v Pákistánské islámské republice /sněmovní tisk 1187/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


243. Vládní návrh na prodloužení činnosti zdravotnického týmu rezortu Ministerstva obrany k poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení ze dne 8. října 2005 v Pákistánské islámské republice /sněmovní tisk 1215/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Vilém Holáň
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Petr Nečas
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Vlastimil Dlab
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vladimír Laštůvka


209. Rozhodnutí vlády o zapojení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany do operace Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) k poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení dne 8. října 2005 v Pákistánské islámské republice /sněmovní tisk 1187/

Poslanec Petr Ibl


243. Vládní návrh na prodloužení činnosti zdravotnického týmu rezortu Ministerstva obrany k poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení ze dne 8. října 2005 v Pákistánské islámské republice /sněmovní tisk 1215/

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Vidím
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Petr Pleva


183. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2006 /sněmovní tisk 1174/

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Jiří Papež
Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Eduard Vávra
Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Poslanec Jiří Hanuš


184. Dotační programy zemědělství pro rok 2006, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 1188/

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Poslanec Ladislav Skopal


236. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Pavel Hojda

(Jednání přerušeno ve 12.34 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


176. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Pavel Hojda


236. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


99. Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1032/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Jan Schwippel


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 975/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Vladimír Čada
Poslanec Eduard Vávra
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Jana Hamplová
Poslanec Zdeněk Koudelka


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2001 Sb. /sněmovní tisk 1159/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Jaroslav Krákora


47. Vládní návrh zákona o evropské družstevní společnosti /sněmovní tisk 1181/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Koudelka


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti /sněmovní tisk 1182/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Koudelka


47. Vládní návrh zákona o evropské družstevní společnosti /sněmovní tisk 1181/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


49. Vládní návrh zákona o insolvenčních správcích /sněmovní tisk 1192/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Koudelka


77. Návrh poslanců Radima Chytky, Břetislava Petra, Aleny Páralové a Ivo Vykydala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon /sněmovní tisk 1136/ - prvé čtení

Poslanec Radim Chytka
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Walter Bartoš


244. Vládní návrh zákona o střetu zájmů, o kontrole majetku nabytého za dobu výkonu veřejné funkce, o neslučitelnosti některých funkcí, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o střetu zájmů) /sněmovní tisk 1056/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jan Klas
Poslankyně Taťána Fischerová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Miloš Kužvart
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Jiří Václavek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Klas
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec František Beneš
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 17.41 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 987/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Josef Poláček
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec František Koníček
Poslanec Vladimír Čada
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Josef Poláček
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miroslav Váňa


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 885/ - druhé čtení

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Radim Turek
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Miloš Máša
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Milan Ekert
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP