(16.00 hodin)
(pokračuje Bublan)

Zákrok byl proveden skutečně velmi rychle, se všemi atributy pro co nejvyšší zajištění bezpečí ostatních cestujících a mohu jenom potvrdit, že v dohledu letadla nebylo žádné služební vozidlo, že by mohlo naznačovat, že k zásahu nějakým způsobem dojde.

To, co, pane poslanče, říkáte - operace se zdařila, pacient zemřel, myslím na této případ nesedí, protože operace se zdařila, pachatel byl zadržen, k žádnému ohrožení nedošlo, nikdo nebyl zraněn a pachatel se nezmohl ani na žádný odpor, to znamená, netušil, že k zatčení dojde. Já zde nevidím žádné pochybení. To, co je popisováno v dnešní Mladé frontě, tuším, neodpovídá tomu, co jsem dostal v záznamu z policejní svodky. Samozřejmě že při takovémto zákroku je určitá časová prodleva, že nelze přistavit letadlo na obvyklé místo, protože tam už by mohlo dojít k ohrožení pasažérů, musely se tedy zvolit jiné podmínky. Možná tam nějaká časová prodleva byla, ale to se stává i při normálních letech, s tím asi máme všichni zkušenosti, že někdy musí letadlo čekat na to, až může být někam přistaveno nebo až mohou cestující vystoupit.

Já tam skutečně neshledávám žádné pochybení. Jenom mohu říci, že operace se zdařila a nebezpečný pachatel nebo podezřelý pachatel byl zadržen a při operaci nikdo nebyl zraněn a nedošlo k žádným nesrovnalostem.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. K doplňující otázce udílím slovo panu poslanci Janu Klasovi.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Já už snad jenom na závěr použiji výrok, protože vy jste vystudovaný teolog, tak byste to mohl znát z římských dějin. Zhruba před dvěma tisíci lety známý římský senátor končil každý svůj projev výrokem ceterum autem censeo Carthaginem esse delendam. Pane ministře, dejte nám pěkný vánoční dárek a odstupte. Děkuji vám pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nevím, jestli pan ministr chce reagovat. Ano, prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Já si to neodpustím, protože pan poslanec Klas dneska zastupuje pana poslance Langera. Jenom se obávám toho, že neustálé opakování této izby(?) nemá ten správný účinek. Víte, pokud by mě opozice opomíjela a já bych tady neměl při každých interpelacích třetinu, někdy i polovinu dotazů, tak bych si možná připadal zbytečný, bez zájmu nebo že se nic neděje. Je úkolem opozice kritizovat ministry. Samozřejmě vnitro a zvláště policie je vždycky vhodným terčem k tomu, aby se nějaká kritika našla, i když se třeba čerpá pouze z denního tisku.

Na tuto výzvu samozřejmě nemůžu reagovat pozitivně, to bych vyslyšel to, co chce opozice celé volební období. A já vás, pane poslanče, také nevyzývám k odstoupení z Poslanecké sněmovny. Také bych možná našel nějaké důvody. Byli jsme do těch pozic nějakým způsobem ustanoveni, můžeme se navzájem kritizovat, můžeme spolu řešit některé věci, nicméně to je asi vše, co nám politika dovoluje.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Hrnčíř se svou interpelací na ministra pro místní rozvoj a připraví se pan poslanec Václav Exner se svojí interpelací na ministra zahraničních věcí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, já jsem si průzkumem zjistil, že patříte k nejméně interpelovaným ministrům, a to si myslím, že si význam vaše úřadu zcela určitě nezaslouží. (Smích.) Ale proto vás neinterpeluji. Interpeluji vás proto, že řada občanů se na základě vašich slibů těšila, že se s některými velkými problémy, na které sami finančně nestačíme, vypořádáme s pomocí fondů Evropské unie. Proto mě znepokojují zprávy odborníků a veřejnosti, že čerpání peněz ze strukturálních fondů je výrazně zpomaleno. Hrozí dokonce, že zdroje určené na léta 2004 až 2006 nevyčerpáme. To by ale znamenalo, že chudší Česká republika bude dotovat bohatší Evropskou unii. A to bychom určitě neradi! Hlavními příčinami blokování údajně není ani tak bruselská administrativa, ale spíše naše česká byrokracie a také zejména vaše ministerstvo pro místní rozvoj.

Alespoň jeden příklad za všechny konkrétně. Ve společném regionálním operačním programu je možno u priority rozvoj lidských zdrojů poskytnout a poskytovat zálohové platby. Ty ale poskytovány nejsou. A protože žadateli jsou výhradně neziskové organizace, je odmítavý postoj vašeho ministerstva nepochopitelný a ve srovnání s vašimi kolegy i ojedinělý. Tyto organizace totiž nemohou bez zálohových plateb své projekty realizovat a ve velké míře od nich odstupují. Do některých regionů podle mých informací reálně neproniklo ještě ani jedno euro.

Proto se vás ptám, pane ministře, jaká učiníte opatření na podporu čerpání finanční pomoci a odstranění překážek z fondů Evropské unie.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo ministr pro místní rozvoj pan Radko Martínek.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane kolego, prostřednictvím předsedající se vám budu snažit odpovědět na vaše otázky týkající se čerpání evropských prostředků. Nevím, kdo a z jakých zdrojů vychází nebo z jakých zdrojů jste vycházel v tvrzení, že Česká republika bude plátcem. Česká republika má nasmlouvány prostředky na léta 2004 až 2006 a jsem přesvědčen, že tyto prostředky vyčerpá. Jestliže jste se ptal na to, jaká jsou konkrétní opatření, resp. jaká opatření jsem přijal v okamžiku, kdy jsem se stal ministrem, aby tyto prostředky byly vyčerpány, tak vám je samozřejmě mohu sdělit a mohu vám je dokonce ukázat i písemně, protože tu mám materiál, který podrobně popisuje čerpání v jednotlivých položkách.

Oba dva jsme byli v době, kdy se připravovalo toto finanční období, v komunální politice a oba dva víme, jakým způsobem se připravovalo toto finanční období, a víme, že tehdy, když se připravovalo toto finanční období, neměl nikdo ani potuchy, jakým způsobem se budou tyto věci řešit, jakým způsobem se bude čerpat atd. A je evidentní, že všichni, to znamená jak ministerští úředníci, tak samozřejmě představitelé jednotlivých krajů, tak představitelé jednotlivých obcí se učí vyplňovat všechny náležitosti, pokud se týká čerpání evropských fondů.

Je také pravdou, a v tom máte bezesporu pravdu, že Česká republika - mimochodem na základě doporučení úředníků z Evropské komise - zvolila pro čerpání relativně konzervativní způsob, to znamená zvolila způsob tzv. zpětných plateb, to znamená, že musíte mít projekt hotový, a teprve potom dostanete finační prostředky. Já osobně považuji tento systém za nepříliš vhodný a zejména pro příští finanční období, pokud se množství peněz zvětší, tak bezesporu bude tento sytém nepříliš dobrý a v podstatě nerealizovatelný, a proto naše ministerstvo přechází od 1. ledna příštího roku na nový systém tzv. průběžného financování, který by už umožnil systémem, který všichni známe, průběžně financovat jednotlivé akce. Doufám, že se nám jej podaří odzkoušet tak, abychom jej v příštím období mohli plně využívat.

Pokud se týká opatření, abychom vyčerpali všechny peníze, tak jsem zavedl po dohodě ve vládě pravidelnou měsíční poradu náměstků jednotlivých ministrů, kteří jsou zodpovědní za čerpání evropských prostředků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP