(16.10 hodin)
(pokračuje Martínek)

Na základě těchto porad pravidelně každý měsíc vyhodnocujeme - na takovýchhle grafech a tabulkách máme popsáno, jak jsou plněny jednotlivé operační programy, a kontrolujeme zpětně, zda ten předpoklad, který si každý resort mohl zvolit podle svého uvážení za jednoho předpokladu, že je tam hranice právě čerpatelnosti těch peněz, tak aby tyto prostředky byly vyčerpány. Takže to je to konkrétní opatření. Myslím si, že prostřednictvím tohoto konkrétního opatření se nám podařilo v mnoha směrech vyřešit celou řadu problémů, které byly spojeny s čerpáním, protože ten v podstatě měsíční tlak na jednotlivé úředníky, kteří zajišťují to čerpání, vede potom k tomu, že zintenzivňují práci. Mně se tato metoda osvědčila už na radnici a myslím si, že se osvědčí i tentokrát.

Pokud se týká toho vašeho dotazu týkajícího se zálohových plateb, tak já o takovém případu nevím a budu velmi rád, když mi řeknete konkrétní případ, abych ho mohl posoudit a eventuálně zjistit, jestli se někdo dopustil nějaké chyby, protože v zásadě máme peněz dost a není žádný důvod, abychom zálohové platby neposkytovali tam, kde je to možné. Naopak vyzývám své spolupracovníky k tomu, aby eventuálně poskytovali, respektive abychom čerpali, co je to možné, a neustále - v podstatě jsem v takové trošku zajímavé situaci, doposud jsem vždycky šetřil, tentokrát vyzývám své spolupracovníky, aby čerpali. Takže na tento případ se určitě rád podívám. V zásadě ale musím říci, že zálohové platby příliš nepodporuji, protože i evropská zkušenost, stejně jako svým způsobem naše, byť dílčí, je taková, že ten -

(Předsedající: Pane ministře, musím vás upozornit na čas.) Jestli mohu, paní místopředsedkyně, dokončím. (Ano.)

Ten problém je v tom, že ten žadatel dostane peníze, projekt zrealizuje. Ten projekt je zaplacen a jeho aktivita směrem k tomu, aby dal příslušné podklady pro certifikaci, tedy proplacení evropských peněz, je už velmi minimální. Takže proto si myslím, že i do budoucna to nebude globální cesta, i když nevylučuji v jednotlivých případech, že to je možné.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Je to možné, samozřejmě, i po té lhůtě 16.10, kdy je možno podat poslední interpelaci. Takže máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, je pochopitelné, že nasmlouvané prostředky, které byly, jsou určitým způsobem prostředky, které jsou pouze na papíře, a nás zajímají reálné kroky, které budou učiněny pro to, aby se tyto prostředky na papíře skutečně zrealizovaly a byly profinancovány tak, ať z nich máme užitek, ať ta závěrečná bilance je pro Českou republiku kladná. Proto se vás ptám, jestli reálné kroky v té administrativě, konkrétně u toho programu rozvoje lidských zdrojů - já vám ty konkrétní projekty samozřejmě mohu říci, ale já si myslím, že máte dostatek úředníků a že dokážete prošetřit všechny. Mám informace třeba dejme tomu z Moravskoslezského kraje, a byl bych rád, aby byly zrealizovány úplně všechny. Já bych rád chválil třeba pana místopředsedu Škromacha, ale ten v těchto věcech dosahuje podle mých informací daleko vyšších výsledků.

Proč to chci vědět, je jednoduché téma, neboť chci znát, abychom vyřešili tyto problémy zavčas, neboť výsledky tohoto čerpání v letech 2004 až 2006 budeme řešit až v roce 2007 a to už bude zcela určitě jiná vláda a byl bych nerad, kdyby se zpovídala za kroky, které byly učiněny nyní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: I vás, pane poslanče musím upozornit na čas. Děkuji. Pan ministr ještě bude reagovat. A je to, kolegyně a kolegové, poslední dnešní interpelace. Prosím, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane kolego, já si myslím, že je jisté, že bude nová vláda po volbách, nicméně doufám, že bude to vláda taková, jaká doposud se osvědčila ve svých činnostech, a bude moci pokračovat v tom, co vykonávala v současnosti.

Opravdu se omlouvám, protože je to příliš obecné, to vaše tvrzení, ale nicméně jeden problém, o jednom problému, pokud se týká tzv. neziskových organizací, vím. Teď na vás nevidím… Ano - vím, byla to otázka situace, kdy bylo více subjektů, které na těch jednotlivých projektech se podílely. Tam byly poměrně značné poměry legislativní v naší legislativě, které jsme právě na těch poradách náměstků vyřešili, to znamená přijali jsme taková opatření, aby mohlo být čerpáno pro tyto záležitosti. Pokud vím, tak existuje dohoda s neziskovými organizacemi, jakým způsobem se tady toto bude řešit.

Pokud se týká toho vašeho problému, možná že zase dedukuji spíše, že by se mohlo jednat v tomto konkrétním případě o grantové schéma, které je záležitostí krajů, to znamená ve vašem případě vašeho kraje, který teď ale grantová schémata musí naplnit. A potom nevylučuji, že chyba může být i na kraji, ale může být samozřejmě u nás, to nemohu v této chvíli přesně vyspecifikovat, nicméně doufám, že po skončení této interpelace mi dáte příslušné podklady pro to, abych vás mohl plně uspokojit, a také sebe, protože bych byl velmi nerad, kdybych se měl domnívat, že informace, které dostávám, nejsou pravdivé.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové. Končí bod ústní interpelace a podle naší dohody dopolední budeme pokračovat v jednání - nejdříve bod 20, potom 39, 103, 26 a případně další.

Já si dovolím teď na malou, krátkou dobu, na čtyři minuty, přerušit jednání a budeme pokračovat v 16.20 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.16 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP