(9.50 hodin)
(pokračuje Kasal)

Přivolám všechny, kteří se chtějí zúčastnit hlasování po skončené obecné rozpravě, poté co máme k hlasování možná dvě věci.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Ptám se, zda má někdo nějaký jiný návrh. Pan poslanec Býček tuším navrhoval rozpočtový výbor.

 

Poslanec Ladislav Býček: Doporučoval jsem skutečně rozpočtový výbor, protože tam je potřeba při zamyšlení se nad realitou tohoto zákona, kde ty prostředky vezmeme.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Je další návrh na projednání - rozpočtový výbor.

 

Dámy a pánové, v hlasování číslo 903, které jsem zahájil, se táži, kdo souhlasí s tím, aby návrh byl přikázán hospodářskému výboru. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 120 poslanců, pro bylo 105, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Býčka na přikázání rozpočtovému výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 904. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 130 poslanců, 42 pro, 40 proti. Návrh nebyl přijat.

 

V tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 905. Hlasování rozhodne o tom, zda Sněmovna bude souhlasit se zkrácením lhůty o 30 dnů. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 130 hlasujících pro 55, proti 32. Tento návrh se nesetkal s podporou Poslanecké sněmovny.

 

Mně nezbývá než konstatovat, že skončilo první čtení této vládní předlohy.

 

Nyní nás čeká jeden z klíčových bodů naší schůze, což je

 

241.
Návrh na změnu zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

 

Prosím pověřeného zástupce z klubu ČSSD a pověřeného zástupce klubu KSČM, aby se postupně ujali slova. Pan poslanec Michal Kraus jako předseda klubu ČSSD vzal na sebe odpovědnost.

 

Poslanec Michal Kraus: Předpokládám, že všichni kolegové dostali tento materiál na stůl. Pokud ne, seznámím vás s tím, není to tak složité.

Víte, že do našeho poslaneckého klubu přišli dva noví kolegové a z vládních lavic se vrátil pan kolega Zgarba. Naopak pan kolega Mládek odešel do vládních lavic. Změny, které navrhujeme, jsou následující. Na místě, na kterém seděl pan kolega Macháček, bude pan kolega Kubuš, na místě, na kterém seděl pan kolega Mládek, bude pan kolega Máče, na místě, na kterém byl původně pan ministr Zgarba, je nyní místo pro pana ministra Martínka, s tím, že pan poslanec Zgarba bude sedět na místě, které bylo původně pro pana ministra Martínka. Jinak došlo k drobné úpravě v druhé lavici před námi, kde je zasedací pořádek Kratochvíle, Hamplová, Křeček.

Domnívám se, že je to úplně jasné a zřejmé a můžeme o tom hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Děkuji vám za ujasnění této složité záležitosti. O slovo se přihlásil předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, dovolte i mně, abych z pověření poslaneckého klubu seznámil Poslaneckou sněmovnu s navrhovanými změnami. Ke změně dochází z důvodu podobného jako u klubu sociální demokracie, tj. odchodem paní poslankyně Ludmily Brynychové do prezidia NKÚ a příchodem nového poslance pana Josefa Vondrušky. Změny jsou následující. Na místě, kde seděla dosud paní poslankyně Brynychová, bude, přijmeme-li tuto změnu hlasováním, sedět kolega Ladislav Urban, na místě, kde dosud seděl Václav Exner, bude sedět kolega Josef Vondruška, na místě, kde seděl dosud Ladislav Urban, bude sedět kolega Václav Exner. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, otevírám k této věci obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do té se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu také končím. Přistoupíme k hlasování.

 

Poslanecká sněmovna mění své usnesení číslo 1853 z 19. 8. 2005 a schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále podle předloženého návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 906. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 131 poslanců, pro 101, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Chtěl bych vyjádřit přání, abyste si vážili toho, že má každý své místo, protože už to dlouho trvat nebude. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

173.
Zpráva vlády o práci ministerstva dopravy v souvislosti s vyhlášením
a hodnocením veřejného výběrového řízení o zavedení systému
elektronického mýtného pro nákladní automobily v České republice

 

K tomuto bodu nám byl ve středu 14. prosince na lavice rozdán písemný materiál. Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády a ministr dopravy pan Milan Šimonovský.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane místopředsedo, dámy a pánové, zpráva vlády byla předložena, přesto mi dovolte, abych ji nějak zarámoval do dějů, které mají delší časový dopad než jen vyhlášení výběrového řízení a hodnocení veřejného výběrového řízení. Myslím, že pro pochopení souvislostí je to významné. Proto mi dovolte, abych v úvodním slově se dotkl některých souvisejících věcí. Samozřejmě jsem připraven v průběhu rozpravy reagovat na vaše další otázky.

Předně bych chtěl říci, že zavedením výkonového zpoplatnění se vláda zabývala poprvé už 19. 5. 2004, kdy přijala usnesení, kterým vzala na vědomí vůbec záměr zavedení výkonového zpoplatnění určitých kategorií silničních motorových vozidel na vybraných pozemních komunikacích, a následně potom 12. ledna přijala usnesení, kterým vzala už na vědomí návrh na zavedení výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP