(14.40 hodin)

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, domnívám se, že toto je docela závažná věc. Jeden místopředseda vlády ve chvíli, kdy zjistí, že je mu na tělo nepříjemná interpelace, tak se omluví až v průběhu interpelací, druhý místopředseda vlády se už dokonce ani neobtěžuje se na interpelace dostavit. Podotýkám, že ze čtrnácti dní, kdy bylo možné interpelovat pana předsedu vlády, tady na šesti nebo dokonce na sedmi pan předseda vlády vůbec nebyl. Tak hluboké pohrdání parlamentní demokracií a ústavou této země projevuje tato vláda a je to výraz nevýslovné arogance moci.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, promiňte, já vás přeruším a nechám vám samozřejmě váš čas na interpelaci. A já jsem si teď uvědomila a také se za to omlouvám, že pan ministr financí Sobotka prostřednictvím svých pracovníků požádal o to, abych ho omluvila v případě, že proběhnou interpelace předtím velmi rychle, protože on je teď právě na vyšetřovací komisi k Unipetrolu a dostaví se, jakmile bude z této komise uvolněn. Za to se omlouvám, měla jsem to udělat na začátku. A teď vám samozřejmě nechávám ten čas, který vám náleží.

 

Poslanec Petr Nečas: Pan místopředseda vlády a ministr je si bezesporu vědom toho, kdy jsou interpelace, a bezesporu by pořadí svědků před komisí šlo zařídit tak, aby mohl splnit svou zákonnou povinnost, kterou jako ministr má, to znamená zúčastnit se přesně podle jednacího řádu jednání Sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Prosím, hovořte ke své interpelaci.

 

Poslanec Petr Nečas: Chtěl jsem se dotázat nepřítomného místopředsedy vlády pana Jahna, který podle informací tisku, a nevím, zda jsou to pravdivé informace, za prvé z vlády odchází a za druhé odchází na vysoký manažerský post v podniku Škoda Auto Mladá Boleslav.

Můj dotaz spočívá v následujícím: Zda po dobu, kdy byl pan místopředseda členem vlády, rozhodovala vláda, jejímž je místopředsedou, o udělení finančních podpor, veřejných podpor, investičních pobídek apod. Škodě Mladá Boleslav. V případě, že by tomu tak bylo, jednalo by se, a v případě, že stávající místopředseda vlády pan Jahn nastoupí do Škody Mladá Boleslav, o jednoznačný skutek, který je podle mého názoru v hrubém rozporu se zákonem o konfliktu zájmu a mohl by za určitých okolností nést dokonce znaky koruptivního jednání. Za těchto okolností se přestávám divit, proč pan místopředseda vlády na poslední chvíli nepřišel na toto projednání interpelací, když se dozvěděl, co je předmětem interpelace na něj.

A vzhledem k tomu, že v následujících třiceti dnech s největší pravděpodobností přestane být členem vlády, tudíž nebude mít povinnost na moji jednoduchou otázku odpovědět, tak mi nezbývá než doufat, že tuto moji otázku slyšeli zástupci českých médií jako zástupci české veřejnosti a po případném nástupu pana Jahna na tento post budou tyto otázky klást i za poslance Poslanecké sněmovny. To znamená, zda pan Jahn nekoná v rozporu s konfliktem zájmů, či zda dokonce jeho jednání nenese znaky koruptivního chování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní dostává slovo pan poslanec Jan Klas, který bude interpelovat ministra vnitra pana Františka Bublana. Připraví se pan poslanec Jaroslav Plachý se svojí interpelací na ministra průmyslu a obchodu pana Milana Urbana.

 

Poslanec Jan Klas: Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, dámy a pánové. Když výbor pro obranu a bezpečnost projednával zásah policie na technoparty nazývané CzechTek, byl jste spolu s policejním prezidentem Husákem tomuto projednávání osobně přítomen. Měl jste tedy možnost přímo slyšet argumenty obou stran sporu vedeného o přiměřenosti zásahů policistů vůči tzv. technařům. Ale především jste měl možnost vidět záběry z videokamer zachycující různé situace při střetu policistů s účastníky technoparty. Jeden z těchto záběrů byl skutečně výjimečný a tím byl brutální zásah čtyř policistů vůči jednomu z účastníků technoparty. Kopání a mlácení bezbranného ležícího člověka můžeme zhlédnout v historických dokumentech o metodách bolševické Čeky či NKVD nebo speciálních oddílů SS či gestapa. Ale rozhodně není myslitelné, aby tyto metody byly akceptovány v demokratických státech ve 21. století.

Proto se vás ptám, pane ministře za prvé - jak je možné, že jste akceptoval závěry šetření vaší inspekce, která ústy svého ředitele Borníka prohlásila, že tito čtyři chebští policisté se nedopustili žádného trestného činu a že celá věc byla odložena podle § 159a odst. 1 trestního řádu?

Za druhé - jak je možné, že jste akceptoval výroky vaší mluvčí Kovářové, že zásah nebyl v rozporu s metodickými pokyny policie? Já se vás ptám - jaké policie? Policie totalitního, či demokratického státu? Vrcholem arogance moci je vyjádření paní Kovářové, že postižení měli jen dvě pohmožděniny a oděrky. Takže se jimi zřejmě nebudeme zabývat, dodávám já.

Za třetí - jak je možné, že vás musí suplovat ministr spravedlnosti Pavel Němec, který nařídil nejvyšší státní zástupkyni, aby práci vaší inspekce zkontrolovala?

Za čtvrté - měl byste se zamyslet, zda ředitel inspekce Borník je mužem na svém místě a je skutečně nejvyšší čas, aby vaše inspekce byla převedena pod ministra spravedlnosti.

A konečně za páté. Pane ministře, budete spolupracovat s ministrem spravedlnosti na řádném vyšetření tohoto excesu, nebo jej budete i nadále bojkotovat?

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr vnitra pan František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, otázka šetření tzv. excesů policistů při zásahu na CzechTeku je řešena od prvních dnů, kdy tato kauza trošku rozhýbala nejenom naši politickou scénu, ale i naši veřejnost. Inspekce Ministerstva vnitra začala provádět příslušná šetření. Bylo skutečně provedeno mnoho úkonů včetně výslechu svědků, včetně podání různých oznámení. Zde už jsem myslím posledně říkal, že nastaly trošku komplikace, protože z těch čtyřiceti, možná padesáti oznámení se nepodařilo dohledat víc jak třetinu těch osob, které toto oznámení podávaly, protože se podepsaly falešnou identitou. Nicméně i tak inspekce se snažila skutečně všechny osoby najít, vyslechnout, zhlédla mnoho hodin záznamů a dokumentů, které byly pořízeny jak policejními kamerami, tak i kamerami ostatních televizních štábů, případně i soukromými osobami, které tam ty situace natáčely. Kromě toho byly vyhodnoceny také znalecké posudky. Znalecké posudky z Policejní akademie, kde odborníci, kteří třeba i tvoří metodiku na tyto policejní zásahy, posuzovali, zda jednotlivé postupy, úkony policistů byly správné, či přesahovaly určený rámec. Byla vyhodnocena i lékařská prohlídka, ta je jako docela zajímavá a důležitá. A všechny tyto věci potom byly shrnuty do určitého závěru. Tento závěr byl poskytnut státní zástupkyni, která celý tento případ dozorovala. A státní zástupkyně předala tento závěr poškozenému.

Tolik k tomu mohu říci. Já jsem se státní zástupkyní paní dr. Zelenou mluvil. Ona mně důrazně řekla, že si nepřeje, aby se závěry z tohoto šetření zatím zveřejňovaly, že si to ponechává ve své pravomoci. A teprve až se poškozený k tomu vyjádří, případně podá stížnost, bude věc řešena dále. Já bohužel tedy nejsem ani oprávněn, navíc nejsem účastníkem trestního řízení, takže neznám podrobnosti, abych sděloval výsledky tohoto šetření, a ponechám vše až do skončení celého případu, protože ten případ ještě ukončen není.

Z tohoto důvodu se také nemohu vyjádřit k tomu, zda akceptuji nebo neakceptuji výroky pana ředitele Borníka, případně tiskové mluvčí, navíc to byly výroky pouze takové kouskovité, určitě nevystihovaly ucelený závěr tohoto šetření.

A co se týče mého kolegy pana ministra Němce, ten se vyjádřil k tomu, že nechá přezkoumat postup státního zastupitelství, nemůže přezkoumávat postup inspekce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP