Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jindřich Vodička

Schůze: 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

Bod č. 6
části č. 5-6 (23. 2. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

Bod č. 27
část č. 32 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 8
část č. 10, část č. 13 (19. 5. 1993)

Bod č. 9
část č. 14 (19. 5. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 26
části č. 20-21 (8. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

Bod č. 27
část č. 23 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 498
část č. 8, část č. 12 (13. 10. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 10
části č. 21-22 (3. 12. 1993)

Bod č. 11
část č. 23 (3. 12. 1993)

Bod č. 31
část č. 50 (8. 12. 1993), část č. 53 (9. 12. 1993)

XXXVI. Pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 1993
část č. 54 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 8
část č. 4 (15. 2. 1994)

Bod č. 9
části č. 4-5 (15. 2. 1994)

Bod č. 10
část č. 5 (15. 2. 1994)

Bod č. 12
část č. 6, část č. 10 (16. 2. 1994)

Bod č. 27
části č. 26-27 (17. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 6
část č. 4, část č. 7 (22. 3. 1994)

XIII. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1994 a pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 1994
část č. 12 (23. 3. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

VIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 9 (8. 7. 1994)

XXVIII. Bilance a zprávy o výsledcích hospodaření zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 1993
část č. 31 (9. 7. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

část č. 2 (8. 9. 1994)

Bod č. 2
část č. 1 (8. 9. 1994)

Bod č. 3
části č. 3-4 (8. 9. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 7 (7. 12. 1994)

Bod č. 3
část č. 6 (6. 12. 1994)

LI. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995
část č. 65 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

XXXV. Pojistný plán Zemědělsko-potravinářské zdravotní pojišťovny na rok 1995
část č. 28 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXVIII. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995
část č. 26 (16. 3. 1995)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 27 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, podle sněmovních tisků 1506 1581
části č. 14-15 (19. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

Bod č. 30
části č. 27-28 (25. 5. 1995)

Bod č. 33
část č. 31, část č. 39 (26. 5. 1995)

Bod č. 39
část č. 40 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 68 (29. 6. 1995), část č. 70 (30. 6. 1995)

Bod č. 36
část č. 55 (29. 6. 1995)

Bod č. 38
část č. 61 (29. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XXXX. Texty Úmluvy č. 175 a Doporučení č. 182 Mezinárodní organizace práce o práci na částečný úvazek, které byly přijaty na 81. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1994, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě a Doporučení, podle sněmovního tisku 1901 - prvé čtení.
část č. 31 (28. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

části č. 25-26 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 26 (7. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 24 (8. 2. 1996), část č. 65 (15. 2. 1996)

XXXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2059) - prvé čtení
část č. 29 (9. 2. 1996)

XXXXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců (sněmovní tisk 2089) - prvé čtení
část č. 29 (9. 2. 1996)

XXXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2082) - prvé čtení
část č. 30 (9. 2. 1996)

LIII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1981) - prvé čtení
část č. 34 (9. 2. 1996)

LIV. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (sněmovní tisk 1990) - prvé čtení
část č. 34 (9. 2. 1996)

LXXXIV. Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958, č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970, a č. 171 o noční práci, 1990 (sněmovní tisk 2032) - prvé čtení
část č. 53 (14. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 27, část č. 29 (14. 3. 1996)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2116 - prvé čtení
část č. 14 (13. 3. 1996)

18. Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958, č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970, č. 171 o noční práci, 1990, podle sněmovního tisku 2032 - druhé čtení
část č. 15 (13. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 2089 - druhé čtení
část č. 5 (23. 4. 1996), část č. 13 (24. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP