Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Petra Buzková

Schůze: 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

části č. 1-2 (23. 2. 1993)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
část č. 12 (24. 2. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 3
část č. 8 (19. 5. 1993)

Bod č. 11
část č. 21, část č. 27 (20. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 7, část č. 12 (16. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

IX. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 456
část č. 12 (8. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 23 (9. 7. 1993)

XXIX. Návrh statutu Fondu dětí a mládeže podle sněmovního tisku 463
část č. 30 (9. 7. 1993)

Bod č. 35
část č. 36 (10. 7. 1993)

XXXXII. Návrh poslance Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, podle sněmovních tisků 299
část č. 47 (10. 7. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

Bod č. 14
část č. 20 (14. 10. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

XI. Návrh na schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny
část č. 5 (15. 2. 1994)

Bod č. 23
část č. 25 (17. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 20-21 (17. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 6
část č. 5 (22. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 20, část č. 23 (24. 3. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

část č. 2 (31. 5. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 20 (2. 6. 1994)

Bod č. 20
část č. 28 (2. 6. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 23 (3. 11. 1994)

27. schůze (27. 12. 1994)

II. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady c. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 7. prosince 1994 a vrácený prezidentem republiky
část č. 1 (27. 12. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády České republiky
část č. 22 (16. 3. 1995)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 29 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 4
část č. 3 (18. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 19, části č. 22-23 (25. 5. 1995)

IX. Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky, podle sněmovního tisku 1765
část č. 5 (23. 5. 1995)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 19 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

části č. 41-42 (27. 6. 1995)

Bod č. 22
část č. 44 (28. 6. 1995)

Bod č. 39
část č. 67 (29. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 5 (25. 7. 1995)

I. Žádost Úřadu vyšetřování hlavního města Prahy o souhlas k trestnímu stíhání poslance Parlamentu České republiky Jana Vika
část č. 1 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 30 (28. 9. 1995)

Bod č. 4
část č. 5 (26. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 7 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

Bod č. 3
část č. 5 (31. 10. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XXXVIII. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - prvé čtení
část č. 41 (12. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství (sněmovní tisk 2001) - prvé čtení
část č. 6 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2082) - prvé čtení
část č. 30 (9. 2. 1996)

LVIII. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv (sněmovní tisk 2007) - prvé čtení
část č. 37 (13. 2. 1996)

LXV. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění (sněmovní tisk 2026) - prvé čtení
část č. 41 (13. 2. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XIII. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění, podle sněmovního tisku 2026 - druhé čtení
část č. 7 (23. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP