Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Oldřich Černý

Schůze: 6, 8, 9, 16, 20, 24, 25, 35, 40, 45, 50, 51, 52, 53, 55, 63, 65, 71, 72, 74, 77, 79, 82, 88, 94, 98, 104

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 145 (13. 1. 2022)

8. schůze (1. - 3. 2. 2022)

část č. 53 (1. 2. 2022), části č. 99-100, části č. 105-107, část č. 169 (2. 2. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

část č. 51, část č. 74, část č. 115 (16. 2. 2022)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/2/ - zamítnutý Senátem
části č. 154-155 (17. 2. 2022)

112. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení  
část č. 276 (4. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 151/ - prvé čtení
část č. 203 (6. 4. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 214 (6. 4. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
části č. 157-158 (4. 5. 2022)

24. schůze (19. 5. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 23 (19. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
části č. 103-104 (2. 6. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 151/5/ - vrácený Senátem
část č. 29 (6. 9. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - druhé čtení
část č. 32 (6. 9. 2022)

116. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - třetí čtení
část č. 207 (30. 9. 2022)

40. schůze (29. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení
část č. 34, část č. 36 (29. 9. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
část č. 57 (16. 11. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 163/ - druhé čtení
část č. 95 (29. 11. 2022)

168. Ústní interpelace
části č. 177-178 (1. 12. 2022)

172. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025 /sněmovní tisk 336/  
část č. 146 (30. 11. 2022)

173. Dotační programy zemědělství pro rok 2023 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/  
část č. 148 (30. 11. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
část č. 39 (11. 1. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 88-89 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 151 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany /sněmovní tisk 368/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 72 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

128. Ústní interpelace
část č. 61, část č. 63 (23. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 305 (3. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 201 (2. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 85 (18. 4. 2023)

146. Ústní interpelace
část č. 159 (20. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 57 (17. 5. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 335-336 (15. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 147 (13. 7. 2023), část č. 227 (14. 7. 2023)

72. schůze (19. 7. 2023)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - druhé čtení
části č. 19-20 (19. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 96 (6. 9. 2023), část č. 200 (12. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 144 (6. 9. 2023)

96. Návrh poslanců Marka Výborného, Petra Bendla, Michala Kučery, Kláry Dostálové, Milady Voborské, Jakuba Michálka, Radima Fialy a Rudolfa Salvetra na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 415/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 316 (15. 9. 2023)

156. Ústní interpelace
část č. 276 (14. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 41, část č. 54 (27. 9. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 190 (19. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
část č. 96 (15. 11. 2023)

98. Návrh poslanců Michala Kučery, Petra Bendla, Karla Smetany, Jaroslava Faltýnka, Tomáše Dubského, Oldřicha Černého, Ivana Adamce, Jakuba Michálka a Davida Pražáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 495/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 13 (14. 11. 2023)

117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení
část č. 185 (29. 11. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 344 (25. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
části č. 203-204 (7. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 579/ - druhé čtení  
část č. 36 (9. 4. 2024)

155. Ústní interpelace
část č. 179 (18. 4. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

část č. 127 (29. 5. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP