Stenografický zápis 25. schůze, 6. listopadu 2011


Zahájení
(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Petr Gazdík


87. Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 406/3/ - vrácený Senátem

Poslankyně Miroslava Strnadlová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Michal Hašek
Poslanec František Novosad
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec František Novosad
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Roman Váňa
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Alfréd Michalík
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec František Bublan
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Jan Husák
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Milan Urban
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec František Bublan
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno ve 12.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Michal Hašek
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslankyně Milada Emmerová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Roman Sklenák
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Roman Sklenák
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jiří Petrů
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Miroslav Váňa
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Stanislav Huml
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Stanislav Huml
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Richard Dolejš
Poslanec Jan Látka
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Richard Dolejš
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Jiří Zemánek
Poslanec Richard Dolejš
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jiří Zemánek
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec František Novosad
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Karel Černý
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jiří Zemánek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Václav Votava
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno ve 21.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 23.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik


87. Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 406/3/ - vrácený Senátem

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik


88. Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 410/3/ - vrácený Senátem

Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Alena Hanáková


89. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí /sněmovní tisk 315/3/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jeroným Tejc


90. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/4/ - zamítnutý Senátem

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


91. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 373/4/ - zamítnutý Senátem

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


92. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 377/3/ - zamítnutý Senátem

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


93. Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) /sněmovní tisk 405/3/ - zamítnutý Senátem

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


94. Návrh zákona o specifických zdravotních službách /sněmovní tisk 407/3/ - zamítnutý Senátem

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


95. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 408/4/ - zamítnutý Senátem

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


96. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 409/3/ - zamítnutý Senátem

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


97. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 411/4/ - zamítnutý Senátem

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


98. Návrh zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/4/ - zamítnutý Senátem

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


99. Návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 413/4/ - zamítnutý Senátem

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


100. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 414/4/ - zamítnutý Senátem

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Schůze skončila ve 23.56 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP