Stenografický zápis 22. schůze, 16. října 2003


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Oldřich Vojíř
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 9.34 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.51 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 261/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Antonín Zralý
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslanec Tomáš Dub
Poslankyně Milada Emmerová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Petr Pleva


14. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Svatopluka Karáska, Evžena Snítilého a Petra Bratského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu /sněmovní tisk 281/ - druhé čtení

Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 11.18 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Josef Vícha


15. Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Rudolfa Tomíčka, Květoslavy Čelišové, Josefa Víchy, Františka Pelce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - druhé čtení

Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Martin Kocourek
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Rudolf Tomíček
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.22 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.58 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Prezident České republiky Václav Klaus
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


15. Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Rudolfa Tomíčka, Květoslavy Čelišové, Josefa Víchy, Františka Pelce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - druhé čtení

Poslanec Jaroslav Gongol


16. Návrh poslanců Jitky Gruntové, Radko Martínka a Karla Šplíchala na vydání zákona o zásluhách Edvarda Beneše /sněmovní tisk 301/ - druhé čtení

Poslanec Radko Martínek
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Hynek Fajmon
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Pleva


17. Vládní návrh zákona o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) /sněmovní tisk 303/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miloš Kužvart


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 309/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Vlastimil Dlab
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 15.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


187. Ústní interpelace

Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 16.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Václav Mencl
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Václav Mencl
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Martin Říman
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Zbyněk Novotný
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Ludmila Brynychová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Václav Exner
Poslanec Bohuslav Záruba
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Bohuslav Záruba
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.21 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP