(17.20 hodin)
(pokračuje Součková)

Pokud bychom celkem opravdu patřičným způsobem transparentně vykazovali 22 tisíc skrytých sociálních hospitalizací, pak můžeme hovořit, že by vznikly úspory v částce zhruba asi tak kolem 2 až 3 miliard za rok. A to počítáme současný návrh, který znamená opravdu danou částku, o které jsme hovořili, 55 korun, kterou hradí pacient, 245 korun, které hradí obec s působností, a pak samozřejmě průměr, řekněme těch 50 korun na vyžádaný zdravotní úkon, který může být samozřejmě vyšší nebo nižší, může také i dosahovat hodnot daleko vyšších. Čili úspory a zavedení tohoto statutu jsou jednou z cest, jak nalézt rezervy v současném systému profinancování následné péče.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Má pan poslanec Zbyněk Novotný doplňující dotaz? Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Paní ministryně, hovořila jste o placení lůžka, ale má otázka směřovala k navrhované rozdílnosti cen takového lůžka. Domnívám se, že účtovat cenu lůžka dle sociálního postavení pacienta je v rozporu se zákonem číslo 526/1990 Sb., o tvorbě cen, a zároveň se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Odpoví nám paní ministryně? Ne, zdá se, že v tuto chvíli nepřistoupí k mikrofonu, proto postoupíme k další interpelaci a já požádám, abych byla vystřídána místopředsedou sněmovny Ivanem Langerem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Další interpelaci přednese paní kolegyně Miroslava Němcová, a to na ministra spravedlnosti Karla Čermáka ve věci vymáhatelnosti práva v České republice.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane ministře, dovolte mi, abych se na vás obrátila s poněkud obecnějším tématem, ale nemohu jinak. Jedná se mi o něco, co je opakovaně českou veřejností vnímáno jako jedna z největších bolestí a největších problémů, které ovlivňují život našich občanů. Jedná se tedy o fungování české justice, o vymáhatelnost práva v naší republice. Na toto téma jsem se pokoušela vznést debatu na půdu Poslanecké sněmovny několikrát, naposledy tomu bylo v létě letošního roku.

Já bych se vás ráda v této souvislosti zeptala, zda jste měl příležitost seznámit se již s debatou, která proběhla v Poslanecké sněmovně před třemi měsíci, zda souhlasíte s popisem stavu české justice, tak jak nás s ním seznámil váš předchůdce pan doktor Rychetský, a jaká konkrétní opatření připravujete, kdy, která pomohou k tomu, aby se tato situace mohla změnit a mohla se pootáčet k lepšímu. Zároveň bych vás chtěla upozornit, že budu žádat o předložení koncepce vlády v této oblasti tak, aby s ní Poslanecká sněmovna mohla být seznámena do konce tohoto roku.

Děkuji vám za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan ministr spravedlnosti.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Vážený pane předsedající, vážená paní místopředsedkyně, vážení páni poslanci, já jsem si celkem dobře vědom takzvaných deseti reformních bodů, o to myslím v tuto chvíli jde, které přednesl před nějakou dobou můj předchůdce pan doktor Rychetský jako ozdravné procesy pro vymáhatelnost práva. Řekl bych, že některá z těchto jím navrhovaných opatření převezmeme i my, jiná nebude patrně možno z různých důvodů uskutečnit.

Budu mluvit nejdřív o obchodním soudnictví, kde se zejména kritizoval přístup k podnikání, problematika obchodních rejstříků, jednak ukončení podnikání, a to je otázka zákona o konkursu.

Pro obchodní rejstřík se pro urychlení řízení a pro zlepšení korupčního prostředí navrhovalo vytvořit Rejstříkový úřad Ministerstva spravedlnosti, tj. odejmout tuto agendu soudům. V tom směru byl připraven věcný návrh zákona, který ani vláda, ani legislativní rada tedy nedoporučila a vláda nepřijala. To já vůbec nehodlám kritizovat, protože pro Ministerstvo spravedlnosti se vyjasnila situace v tom směru, že se zvláštní rejstříkový úřad zřizovat nebude, že se nebudou vynakládat další rozpočtové prostředky na tento úřad, a za třetí je zcela zřetelné, že ta opatření, která se měla uplatnit u rejstříkového úřadu, se prostě budou muset uplatnit u soudu a příslušná opatření zabudovat do občanského soudního řádu. Ta opatření mají směřovat ke zjednodušení registračního řízení. Patrně bych byl příliš dlouhý, kdybych je v jednotlivostech vysvětloval.

Druhá záležitost se týká ukončení podnikání, které je také investory kritizováno. V tom směru byl při mém příchodu rozpracován návrh zákona o konkursu. I tento návrh byl připraven, rozeslán do připomínkového řízení, které bude ukončeno, nemýlím-li se, zítra nebo v pondělí. Z výsledků toho připomínkového řízení je patrné, že návrh, tak jak byl zpracován, nebude akceptovatelný pro právnickou ani podnikatelskou veřejnost, a proto jsem v tuto chvíli rozhodl, že bude připravena novela dosavadního zákona o konkursu, která vyřídí některé europroblémy, mohu-li to tak nazvat, a několik základních problémů ve vztahu například k bankám a možná i k mechanismům jmenování konkursního správce, a pak budeme potřebovat další čas, zhruba do konce března příštího roku, aby se zpracoval úplně nový návrh konkursního řádu nebo zákona o konkursu. To je stav na podnikatelském úseku aktuální.

Pak je zapotřebí, a v tom budeme pokračovat, velké hmotně právní kodexy připravit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP