(9.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vojířovi. Teď jsem přihlášen já a pak místopředsedkyně Němcová.

Paní a pánové, jsem vděčný všem, kteří do naší rozpravy nerozpravy vnesli věcný tón. Chci vám sdělit, že situace ve zdravotnictví na Vysočině opravdu není jednoduchá. To víme. Stejně tak v celé republice. Ale v tuto chvíli je aktuální stav na Vysočině. V tuto chvíli opravdu zasedá Rada kraje Vysočina, kde mají své zástupce občanští demokraté, unionisté, lidovci a sociální demokraté - až tady po tu část, komunisté tam nemají zastoupení. Ostatní politické strany v této sněmovně mají zastoupení v Radě kraje Vysočina.

Dámy a pánové, vy nevěříte svým zástupcům, že věc budou řešit racionálně! Vás nezajímá jejich názor na tuto věc? Mě osobně zajímá, a proto modifikuji návrh paní místopředsedkyně Němcové tak, abychom bod projednávali, ale se znalostí názoru radních kraje Vysočina. Předpokládám, že vhodná doba je zítřejší první bod, tedy v pátek první bod ráno - Informace ministryně zdravotnictví o stavu zdravotnictví s přihlédnutím k aktuální situaci v kraji Vysočina. Tolik můj návrh.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo dostane místopředsedkyně sněmovny paní poslankyně Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych ještě jednou vystoupila a uvedla to, co možná z vás někteří tušíte a někteří ne. Situace v kraji Vysočina není situací, která spadla z nebe a s níž jsme seznámeni teprve dnes. Není to situace v celé České republice ve zdravotnictví, o které se dozvídáme dnes, a jsme tím zaskočeni, jsme překvapeni, potřebujeme čas na to, abychom si zjednali názor, potřebujeme čas na to, aby zasedly nejrůznější rady a daly nám na vědomí to, jak ony o této věci přemýšlejí.

Myslím, že ani nepotřebuje čas paní ministryně zdravotnictví na to, aby okamžitě teď v tuto vteřinu si stoupla k tomuto pultu a řekla, co hodlá s touto situací dělat. Není to novinka, která spadla z nebe.

Paní ministryni školství bych ráda sdělila jednu věc. V listopadu nebo v prosinci loňského roku, tedy v termínu, než přešly nemocnice do kompetencí kraje, zde chtěl vystoupil hejtman Středočeského kraje Petr Bendl, který chtěl upozornit na rizika spojená s financováním těchto zařízení při převodu na kraje. Vy jste toto jeho vystoupení neumožnili. Minimálně jste věděli o tom, že situace je vážná, a báli jste se prezentace na veřejnosti, proto jste o tom nedovolili mluvit. Anebo je to vaše ignorance jiného názoru, který zapříčinil to, že se situace vyhrotila do podoby, kdy pacientům jsou odmítány dlouhodobě plánované operace.

Nevím, na co ještě chcete čekat! Geneze je jasná. Odmítli jste vystoupení v listopadu nebo v prosinci loňského roku. Odmítli jste při zařazování na této schůzi náš bod, který vás dostatečně předem měl upozornit na to, že situaci vnímáme jako velmi citlivou. My jsme ani netrvali na tom, aby to bylo zařazeno na první hodinu této schůze. My jsme jenom žádali o zařazení na schůzi. Ani to jste nepovolili!

Teď tedy přicházím ve chvíli, kdy zprávy se velmi vyhrocují, a já jako poslanec chci, aby je paní ministryně řádně řešila. Nic jiného nepožaduji. Jestli vy to přepinkáváte na to, že se teď dozvídáte situaci, tak musím s politováním konstatovat, že pravděpodobně vláda tento resort zdravotnictví katastrofálně podceňuje. Protože jestliže z Vysočiny a ostatních krajů přicházejí minimálně půl roku varovné zprávy a vláda o tom dosud nejednala, pravděpodobně proto, že paní ministryně je částí této vlády a přichází s tím, že je to pro ni informace nová, tak já sděluji občanům České republiky, že vláda se situací ve zdravotnictví systematicky nezabývá, a to, že přivedla tyto instituce do kolapsu, nyní svaluje na kraje. Svou vlastní neschopností paralyzovala něco, co je základem zdraví našich občanů. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: V tuto chvíli přerušuji na návrh předsedy klubu KDU-ČSL Jaromíra Talíře jednání do 9.50 hodin. Předsedy klubů a vedení sněmovny zvu z pověření předsedy do místnosti č. 120.

 

(Jednání přerušeno v 9.34 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP