Sněmovní tisk 281
N. z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Vilém Holáň, Svatopluk Karásek, Evžen Snítilý, Petr Bratský) předložila sněmovně návrh zákona 3. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Janeč.,Hol.,Karás.,Snít.,Brat..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 281/0 dne 3. 4. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 4. 2003. Vláda zaslala stanovisko 30. 4. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 4. 2003 jako tisk 281/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2004 poslancům jako tisk 281/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2004 poslancům jako tisk 281/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 45, usnesení č. 900).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 3. 2004.

Zákon vyhlášen 5. 3. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 101/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Výročí

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kulturní dědictví, státní svátek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)