(12.10 hodin)
(pokračuje Kužvart)

A zde je ta slíbená druhá částka. Není pokryto ani ze státního rozpočtu, ani ze Státního fondu životního prostředí cca 15 miliard korun, které budou potřeba na sanaci těchto starých zátěží, které v řadě případů ohrožují zdroje podzemních vod, zdroje pitných vod. Tato nezbytná částka také není pokryta. Tak jak zde pan ministr financí Sobotka konstatoval, podle jeho názoru půjde řádově o desítky či stovky milionů korun, které by v rámci přijaté této novely, kterou jsem také podepsal, také jsem mezi předkladateli, které by posílily Státní fond životního prostředí. Nemusí pršet, jen když kape. Ty desítky či řádově stovky milionů korun budou vždy potřebné pro revitalizaci těchto území. Budou velmi potřebné, aby se uvolnily disponibilní prostředky pro vybavování území potřebnou ekologickou infrastrukturou v jiných oblastech než jenom v těch, o kterých tady hovoříme, to znamená postižených těžbou apod.

Já si myslím, nebude se jednat v žádném případě o projídání budoucnosti, bude se jednat o velmi rozumné investice pro dobro této země. Já jsem velmi nerad a udiven, že jedna parlamentní strana, která má spoustu starostů, starostek, že tuto věc posuzuje takto negativně. Já to považuji svým způsobem za nešťastné, protože my se budeme pochopitelně zodpovídat starostům, krajským zastupitelům z toho, co jsme udělali pro území, ne z pohledu toho projídání budoucnosti, ale z pohledu vybavení nutnou ekologickou infrastrukturou, kterou obce potřebují, potřebuje naše země. My nebudeme stavět ty čističky odpadních vod či odstraňovat staré ekologické zátěže pro blankyt očí bruselských byrokratů. Budeme to dělat pro potřebu této země, naší České republiky.

Takže právě z toho důvodu věřím, že tento návrh projde úspěšně třetím čtením i Senátem, že bude přijat a že je to záležitost, která je potřebná, odůvodněná. Velmi děkuji zástupci vlády panu ministru Sobotkovi za kladné stanovisko k této poslanecké novele.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Přihlásil jsem se do rozpravy nejdříve proto, abych krátce reagoval na pana ministra Sobotku, teď i na pana kolegu Kužvarta.

ODS nezpochybňuje bohulibý záměr předkladatelů v tomto návrhu. Já vám vysvětlím, kde je problém. Problém je v tom, že chcete financovat tyto aktivity prostřednictvím převodu na Státní fond životního prostředí a ten by financoval tyto bohulibé činnosti. Ale pokud tady někdo v této sněmovně četl pořádně koncepci reformy veřejných rozpočtů, pokud se seznámil se státním rozpočtem na rok 2004 a se všemi podklady, tak tam je napsáno, že Fond národního majetku bude příští rok v deficitu 1 % HDP, což je zhruba nějakých 25 miliard korun. Já nechápu v této situaci, jak někdo může usilovat o to, aby Fond národního majetku za předpokladu, že se ještě více zadluží, aby financoval tyto činnosti. Protože stejně tak se může zadlužit Státní fond životního prostředí, stejně tak se může zadlužit státní rozpočet České republiky.

Takže my tady nemluvíme o tom, že by se neměl provést tento záměr. My tady mluvíme o tom, že by se zbytečně neměla zadlužovat instituce, která tento záměr vlastně ani financovat nebude, protože ve Fondu národního majetku peníze nejsou. Příští rok, jak jsem zmínil, tam bude minimálně 25miliardový deficit. Tento návrh považuji prostě za absurdní, protože tady jde jenom o to, pokud se ten návrh má realizovat, která státní instituce se zadluží. A já znovu opakuji: nechť se transparentně zadluží ta, která by tyto projekty měla financovat. Ať je to tedy vláda, nebo Státní fond životního prostředí. To je vše, co jsem chtěl říct.

A druhá věc. Pan ministr řekl, že vláda vlastně žádný návrh nepředloží v tomto smyslu, protože tento poslanecký je identický s tím, který předložila vláda. Ale já se pak musím odkázat na usnesení vlády č. 458 a jeho přílohu, je to celá stránka připomínek. Já jsem je tady řekl. Takže jestli vláda nám sděluje ve svém stanovisku k tomuto poslaneckému návrhu, že si to vyžaduje novelu zákona o Státním fondu životního prostředí, tak předpokládám, že snad vláda ví, co nám tím sděluje a co tím chce říct. Pak bych nerozuměl tomu, že pan ministr řekne, že návrh by byl identický, nicméně na vládě při usnesení č. 458 zároveň mohou tvrdit, že je potřeba novelizovat při této příležitosti i zákon o Státním fondu životního prostředí.

Další připomínky prostě opakovat nechci. Chtěl jsem jen vypíchnout, že ODS není proti tomuto záměru, ale odmítáme financovat zadlužování jiné instituce, než která je určena k provádění těchto projektů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ještě bude reagovat ministr financí.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych ještě odpověděl na upřesňující otázku pana poslance Kocourka. Musím říci, že ano, ten vládní záměr novely je identický s návrhem, který předložili poslanci poslaneckou iniciativou do Poslanecké sněmovny. A tento návrh byl ještě upraven při procesu projednávání v Poslanecké sněmovně právě o tu problematiku fondu životního prostředí nad rámec těch dvou podstatných tezí, které byly v té původní poslanecké novele. Čili pokud jde o ten další proces, ke kterému došlo v Poslanecké sněmovně, tak to je věc, která je nová a která nesouvisí se záměrem vlády předložit do Poslanecké sněmovny vlastní návrh zákona. Je to něco, co je nad rámec toho, co vláda plánovala, a je to věc, ke které se rozhodl příslušný výbor Poslanecké sněmovny. A pokud se sněmovna rozhodne toto akceptovat, tak to bude součástí té poslanecké novely zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další hlásí do rozpravy? Pan kolega Tomíček.

Sděluji, že ve 12.20 hodin hodlám vyhlásit přestávku.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já nechci tady nějakým zásadním způsobem zasahovat do debaty, protože v podstatě všichni vy, kteří jste novelu zákona nějakým nedopatřením nečetli, tak na základě této předchozí debaty jste se dostali přesně do problému a víte, jak je popisován.

Já bych jen trošku chtěl polemizovat s kolegou Vojířem, i když na druhé straně s ním souhlasím. Skutečně jsme vycházeli i z jeho návrhu a ve své podstatě po nějaké takové hlubší analýze a hlubším rozboru jsme došli k názoru, že právě ta realizace toho nápadu je možná jenom tímto způsobem, který jsme navrhli my. Na to konto chci říct, že v této fázi se tady nejedná o to, a taky nikde se nemluví, kolik peněz, kdy na tyto akce bude uvolněno, ale jediné, o co se nám jedná, je to, aby prostě byl schválen mechanismus, jakým způsobem potom jde ten tok peněz, aby bylo jasné, jakým způsobem půjde. Ne o to, jestli tam půjde milion, sto milionů, miliarda.

Koneckonců víme dobře, že pro podporu severozápadních Čech, resp. pro nápravy škod v severozápadních Čechách, bylo vyčleněno 15 miliard, které vyšly z nějakých odborných posudků z počátku 90. let. Ale víme dobře, že vlastně v současné době z toho je vyčerpán jenom zlomek, protože se nepostupuje na základě technických, ale i finančních možností. Takže tady byla stanovena nějaká částka, která byla vyčíslena určitými ekonomickými a technickými odborníky, nicméně se postupuje pozvolnými kroky, tak jak je to možné.

Meziresortní komise projednává tyto záležitosti. Můžu jenom říct, že nesouhlasí celkem s postupem realizace, protože se to nám zdá velice pomalé a zdaleka to překlene předpokládaný časový horizont nápravy těchto škod. (V sále je značný hluk.) Dobře, ale to by byla diskuse na někde jinde, to s tím tady nesouvisí.

Chci jenom říct, že nejdřív nám musí být jasný princip a metodika postupu a realizace. A samozřejmě, jestli peníze ve Fondu národního majetku nebudou, tak nebudou nejenom na akce, které by byly placeny na základě tohoto našeho návrhu, ale nebudou vůbec. Takže si myslím, že je to trochu předčasné. Dělíme si kůži medvěda, který ještě běhá po lese. Ale myslím si, že právě principiálně se s kolegou Vojířem shodujeme a že tento náš návrh je správný.

Už vás jenom prosím o podporu postupu do třetího čtení. Možná tak jak říká pan ministr Sobotka, některé ty věci nebo nuance, které trochu drhnou nebo nejsou úplně pintlich, tak že je tady doladíme. Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP