Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
16. října 2003 v 9.04 hodin

Přítomno: 178 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, přeji všem dobré ráno. Vítám vás na třetím jednacím dni 22. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se všichni přihlásili hlasovacími kartami, případně mi oznámili, kdo bude dnes používat náhradní hlasovací kartu.

Připomínám, že o omluvu z jednání požádali následující kolegyně a kolegové: Květoslava Čelišová z důvodu nemoci, David Šeich hospitalizace, Vlastimil Tlustý je v zahraničí, Vojtěch Filip, Josef Hojdar, Karel Sehoř, Ivo Vykydal a Karel Vymětal jsou na zahraniční cestě hospodářského výboru. Z vlády jsou omluveni tito členové: Vladimír Špidla, Cyril Svoboda, Petr Mareš, Pavel Němec a Marie Součková od 14 do 17 hodin.

Připomínám, že dnes odpoledne ve 14 hodin navštíví Poslaneckou sněmovnu prezident republiky pan Václav Klaus. Ještě to řídící schůze řekne před polední přestávkou. Připomínám, že by bylo velmi vhodné, kdybychom se sešli k odpolednímu jednání pět deset minut před 14. hodinou, abychom důstojným způsobem mohli pana prezidenta ve sněmovně přivítat.

Dnes budeme pokračovat projednáváním návrhů zákonů ve druhém čtení.

Přeruším své povídání, protože se s procedurálním návrhem přihlásila paní místopředsedkyně Němcová. Poslechneme si, s čím přichází.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, chtěla bych v tuto chvíli vznést jeden procedurální návrh. Návrh se bude jmenovat zařazení nového bodu na pořad jednání této schůze, a to na dnešní dopoledne po pevně zařazených bodech. Název bodu je Informace ministryně Součkové o situaci ve zdravotnictví.

Dovolte mi, abych tento svůj návrh zdůvodnila. V úterý při schvalování programu této schůze s podobným návrhem vystoupil pan poslanec Cabrnoch. Žádal vás, abyste svým hlasováním podpořili jeho návrh na zařazení bodu Informace vlády o stavu ve zdravotnictví. Tento jeho návrh byl Poslaneckou sněmovnou odmítnut. Hlasovala pro něj Občanská demokratická strana.

Možná jste všichni stejně jako já poslouchali dnešní zprávy Českého rozhlasu, které oznamují - sděluji vám to jako poslanec zvolený v kraji Vysočina - že se v kraji Vysočina situace vyhrotila natolik, že zdravotnictví jako celku hrozí kolaps, nemocnice na Vysočině jsou ohroženy maximálně. Kdo je postižen nejvíce, jsou pacienti, kterým jsou odkládány akutně nutné operace, a tím hrozí ohrožení zdravotního stavu občanů na Vysočině.

Jsem si jista, že stejně jako já, až se v pátek budu vracet z Poslanecké sněmovny, budete muset i vy odpovídat občanům a ředitelům nemocnic či ostatním zainteresovaným lidem na to, co jsme jako poslanci udělali ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že stav je takto kritický, že zdravotnictví je na dně, že stojíme před kolapsem a že občané nebudou moci být řádně léčeni. Proto znovu apeluji na vaše svědomí.

Svůj argument opírám ještě o jednu věc. Poslanecká sněmovna svým usnesením zavázala vládu, aby do 30. září tohoto roku předložila koncepci zdravotnictví. Nic takového jsme zatím nedostali. Buď platí naše usnesení, nebo platí naše svědomí. Ideální by bylo, kdyby platilo obojí.

Velmi vás prosím o zařazení tohoto bodu na dnešní jednání po pevně zařazených bodech. Děkuji. (Potlesk ze strany opozice).

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní místopředsedkyni Němcové. Hovořit bude předseda klubu KSČM poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, vzhledem k vývoji situace, který nabývá dramatických obrátek, a změny, které ve zdravotnictví v krajích mohou v důsledku tohoto vývoje nastat, by byly nevratné, škody i na vědomí lidí, ale i na rodinných rozpočtech a ekonomice, a to nehovořím o přímých škodách na zdraví lidí díky redukci sítě zdravotnických zařízení a díky možnosti podstatného zhoršení dostupnosti zdravotní péče, mě vedou k tomu, abych se připojil k této naléhavé žádosti paní kolegyně Němcové, apeloval na náš poslanecký slib, na naše svědomí a také na to, že jsme tady pro občany, pro řešení jejich problémů především, a požádal vás, abyste i vy, co nejste z poslaneckého klubu ODS nebo KSČM, podpořili tento návrh, abychom se dozvěděli skutečný stav, ale zejména abychom se dozvěděli, jak se tato velmi horká situace hodlá řešit, protože to, co slyšíme jako návrhy na řešení, jsou návrhy, které vedou k redukci.

Nikdo z nás před volbami nesliboval omezení zdravotní péče, nikdo z nás nesliboval nějaká drastická opatření, která by měla vést k tomu, že by občan měl ke zdravotní péči podstatně dál nebo podstatně dráž. Prosím, hlasujte všichni pro tento návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP