(18.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla odpověď pana ministra. Slovo má k doplňující otázce paní poslankyně Kateřina Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji vám za odpověď, pane ministře, ale já jsem tady jasně uvedla, že paní Evu Kantůrkovou jste navrhl vy také jako bývalou zaměstnankyni Ministerstva kultury, a tudíž si myslím, že se nemůžete zříci této zodpovědnosti. A také samozřejmě jako ministra kultury pod vás spadá mediální legislativa a zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, který tady na půdě Poslanecké sněmovny, ale také z vašeho návrhu vznikl.

Jsem jenom velice ráda, že tady na stenozáznam tato diskuse proběhla, protože si myslím, že by bylo velmi zdravé, kdyby tato diskuse opět proběhla ve chvíli, kdy budeme mít na stole bod, který se bude týkat dovolby člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Odpovídat bude ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Domnívám se, paní poslankyně, že jednak nevíte, jestli jsem paní Kantůrkovou navrhl já, ale pokud jsem ji navrhl, to není relevantní. Já jsem ji navrhl jako poslanec.

Znovu opakuji. Pokud jsem odpovědný za tvorbu zákonů, a já mám mediální legislativu samozřejmě na starosti, tak moje odpovědnost skončí s podáním zákona této sněmovně. Za plnění zákonů jakýchkoliv jsou přece odpovědné orgány, například za trestní zákony orgány činné v trestním řízení, za mediální zákony, kterak jsou naplňovány a kterak jsou plněny nebo nedodržovány, je odpovědná mediální komise parlamentu. Jinými slovy, znovu říkám, že se musíte obrátit se stížností na mediální komisi.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Toto byla poslední slova dnešních interpelací, protože je 18.21, neumožňuje nám čas v nich pokračovat, čili pokračování nás čeká příští čtvrtek.

Děkuji vám, dámy a pánové, za dnešní účast na těchto interpelacích a přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.21 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP