Stenografický zápis 22. schůze, 15. října 2003


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, podepsaná dne 23. července 2003 v Bruselu /sněmovní tisk 432/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Kühnl


40. Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 363/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Karel Kühnl


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 364/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miloslav Kala


114. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou /sněmovní tisk 249/ - třetí čtení

Poslanec Jaromír Kohlíček


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 296/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Turek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Martin Kocourek


14. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Svatopluka Karáska, Evžena Snítilého a Petra Bratského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu /sněmovní tisk 281/ - druhé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Josef Janeček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Bratský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Karel Šplíchal
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Jitka Gruntová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Petr Lachnit
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jan Klas
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání bylo přerušeno ve 12.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


49. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 460/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kocourek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Martin Říman
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Martin Říman
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Petr Braný
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jiří Papež
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Petr Nečas
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 19.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP