(12.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Končím obecnou rozpravu a přistoupíme k hlasování. Pokud se nepletu - a prosím pana zpravodaje, aby mi vypomohl v případě výpadku mé paměti - padly dva návrhy. Jeden je procedurálního charakteru, tj. přerušit projednávání a odročit do doby předložení vládního návrhu novely zákona č. 171/1991 Sb., druhý návrh předložil kolega Kocourek a to je návrh na zamítnutí.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Ano, pane předsedající, nemáte výpadek paměti, je tomu tak. Doporučuji, abychom především hlasovali o přerušení, které předložil pan Vojíř. Rozuměl jsem tomu - přerušení a vrácení do druhého čtení?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ne, přerušení a odročení do doby předložení vládní novely.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Hlasujeme nyní o návrhu pana Vojíře.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 41. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 171, 60 pro, 87 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 42. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 48, proti 97. Tento návrh nebyl přijat.

 

Kolegyně a kolegové, můj velitelský čas mi říká, že je 12.21, a platí to, co jsem avizoval. Vyhlašuji polední přestávku.

Prosím, abyste mi ještě věnovali pozornost. Vzhledem k tomu, že odpolední jednání návštěvou pana prezidenta zahajujeme ve 14 hodin, nicméně jeho přítomnost ve sněmovně předchází jasně daná procedura a protokol, prosím, abyste zaujali svá místa 10 minut před 14. hodinou, tedy ve 13.50 hodin. - Platí to i pro paní kolegyni Orgoníkovou. Sděluji jí, že jsem si to nevymyslel já, ale protokol.

 

(Jednání přerušeno ve 12.22 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP