(15.50 hodin)
(pokračuje Doktor)

V situaci, kdy vláda denně káže a Poslanecká sněmovna také o potřebě šetřit, o potřebě stále přísnějších pravidel s hospodařením se státními prostředky, s penězi daňových poplatníků, se zde navrhuje, aby měl ministr vnitra svou vlastní kapitolu, své vlastní peníze, které nebudou považovány za státní peníze, budou považovány za peníze, které nepodléhají běžným pravidlům, kterými se musí řešit všechny peníze vybrané od daňových poplatníků. Nebudou se řídit zákonem o rozpočtových pravidlech! Peníze má spravovat nějaká zde definovaná skupina lidí, z nichž 99 % těch, kteří budou rozhodovat, jmenuje zase ministr vnitra.

Nemohu si odpustit výtku parafrázovanou do roviny něčeho, co jsem zaslechl zhruba před čtrnácti dny, kdy část dění na naší veřejné scéně kdosi interpretoval jako SGAG - přeloženo: Stanislav Gross AG. Toto je návrh, který spěje k takové interpretaci. Myslím, že žádný ministr vnitra vlády loajální vůči vládě, která se rozhoduje o věcech, jako je reforma veřejných financí, škrtá peníze na každém kroku, nemůže dopustit, aby něco takového do sněmovny došlo.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené kolegyně a kolegové, protože mám ještě další přihlášky do obecné rozpravy a blíží se 16. hodina, dovolím si v tuto chvíli před ukončením obecné rozpravy a vyčerpáním všech přihlášek přerušit projednávání tohoto bodu do zítřka s tím, že vyhlašuji krátkou přestávku do 16 hodin. Budeme pokračovat interpelacemi na předsedu vlády a poté na jednotlivé členy vlády. Pro ty, kteří zde na interpelacích nebudou, sděluji, že skončením interpelací v 18.30 hodin skončíme i dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Zítra zahajujeme v 9 hodin informací ministryně zdravotnictví o stavu ve zdravotnictví.

 

(Jednání přerušeno v 15.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP