(14.30 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Budeme pokračovat v projednávání bodu 16, kterým je

 

16.
Návrh poslanců Jitky Gruntové, Radko Martínka a Karla Šplíchala
na vydání zákona o zásluhách Edvarda Beneše
/sněmovní tisk 301/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedla paní poslankyně Jitka Gruntová. Pokud mám nesprávné informace ve svých materiálech, kde je uvedena jako zpravodajka paní poslankyně Jitka Gruntová a nyní se hlásí za navrhovatele, takže návrh bude odůvodňovat jeden z dalších navrhovatelů pan poslanec Martínek. Nevidím v tom žádný problém a dávám slovo panu poslanci Martínkovi.

 

Poslanec Radko Martínek: Paní předsedající, za navrhovatele jsme se dohodli, že úvodní slovo přednesu já.

Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo, dovoluji si přednést návrh zákona, který již byl projednán v prvním čtení a který byl podroben jednání v jednotlivých výborech. Je to návrh zákona, který je velmi krátký a který v podstatě říká, že dr. Edvard Beneš se zasloužil o stát.

Náš druhý prezident byl bezesporu pozoruhodnou historickou osobností, která velmi výrazným způsobem přispěla k tomu, aby vzniklo samostatné Československo. Byl také pozoruhodnou osobností, která budovala demokratický stát, který byl ostrovem demokracie mezi první a druhou světovou válkou ve střední Evropě. Byla to bezesporu také osobnost, která ze všech významných osobností našeho národa prožívala jedno z nejhorších období a musela provést a být v čele našeho národa v dobách, které byly nadmíru těžké, v dobách, kdy hrozila fyzická likvidace našeho národa.

Předkladatelé tohoto zákona navrhují tuto poctu dr. Edvardu Benešovi především za dvě věci. Za prvé za jeho podíl na vzniku samostatného československého státu a za druhé za to, že to byl právě on, který dokázal v těžkých dobách nacistické okupace sjednotit domácí i zahraniční odboj a svým vlivem a svým významem provést český národ tímto složitým obdobím až do obnovení samostatného československého státu.

Dámy a pánové, velmi vás prosím, abyste tento zákon propustili do třetího čtení a potom svým hlasováním vyjádřili vztah k této velké osobnosti našich národních dějin.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Radku Martínkovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání petičnímu výboru. Návrh iniciativně projednal také výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 301/2 a 301/3.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj petičního výboru pan poslanec Václav Nájemník.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, já jsem v prvním kole projednávání tohoto zákona shodou okolností, které nebudu komentovat, neměl možnost říci svůj názor. Řeknu ho teď a řeknu ještě stanovisko petičního výboru.

Nejsem příliš šťasten z toho, že tento zákon byl předložen právě nyní. Projednávání tohoto zákona právě nyní, i když od smrti Edvarda Beneše uplynulo mnoho let, je předčasné. Přestože existuje množství pramenů, domnívám se, že nelze zaujmout jednoznačné stanovisko zde.

Ve sněmovně zaznělo několik vystoupení kladných i záporných. Při hodnocení osobnosti Edvarda Beneše byla podle mého názoru často opomenuta situace, ve které se politika Československa a realizace národních zájmů uskutečňovala. To si myslím, že je to nejpodstatnější, protože těžko můžeme opakovat ty situace, které nejenom v Evropě, která nás obklopovala, ale dokonce ve světě byly. Podle toho musíme Edvarda Beneše hodnotit.

Každopádně lze při sledování činnosti Edvarda Beneše od počátku století až po období po druhé světové válce nalézt poučení pro současnost, kdy se náš stát hodlá integrovat do Evropské unie. Vidíme, že mezinárodní politický život je velmi tvrdý a není a nebylo zde místo pro sentimentalitu.

Já jsem měl o prázdninách čas, a tak jsem si přečetl celou řadu historických okolností, které provázely vývoj osobnosti Edvarda Beneše. Zde se objevují různé osobnosti, které také mají svůj vývoj, často překvapivý, od velmi negativních začátků a jejich politických projevů před druhou světovou válkou až po tvorbu novodobé evropské integrace. Myslím tím třeba jména Schumann nebo Monnet a další. Je to také jeden z důvodů, proč hodnotím osobnost Edvarda Beneše nerad a považuji tento zákon za předčasný.

Přesto ale nezbývá než zákon o zásluhách Edvarda Beneše propustit do dalšího čtení. Já osobně si ho velice vážím a budu hlasovat pro.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu informoval zpravodaj pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění poslance Karla Šplíchala a zpravodajské zprávě poslance Waltera Bartoše a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně zamítnout poslanecký návrh zákona o zásluhách Edvarda Beneše;

2. pověřuje předsedu výboru poslance Waltera Bartoše, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

3. zmocňuje zpravodaje výboru poslance Waltera Bartoše, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal jako zpravodaj zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu ve schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Abych naplnil literu jednacího řádu, přihlásím se do obecné rozpravy a dám formálně návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu přihlášku, a to pana poslance Hynka Fajmona.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já jsem již v prvním čtení tohoto návrhu zákona svoje stanovisko přednesl a nebudu se již k tomu vracet. Nicméně bych chtěl ještě učinit jednu doplňující poznámku, která se týká osudu majetku Edvarda Beneše a jeho rodiny po smrti jak Edvarda Beneše, tak jeho manželky Hany Benešové.

Domnívám se, že úctu můžeme bývalému prezidentu republiky nejlépe prokázat tím, pokud budeme respektovat v plném rozsahu závěť manželky druhého československého prezidenta paní Hany Benešové, což se od její smrti dodnes neděje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP