Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Bláha

Schůze: 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 34, 36, 37, 39, 40

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 17 (25. 2. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 36 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 3
část č. 3 (18. 5. 1993)

Bod č. 27
část č. 42 (21. 5. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 4 (14. 9. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny - pokračování přerušeného jednání z 13. schůze Poslanecké sněmovny
část č. 3 (9. 11. 1993)

XX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 20 (11. 11. 1993)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích
část č. 23 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 3
část č. 2 (1. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 15 (2. 12. 1993), část č. 19 (3. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 31 (3. 12. 1993)

Bod č. 31
část č. 51 (8. 12. 1993), část č. 54 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 23
část č. 15 (16. 2. 1994)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 17 (17. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 19, část č. 23 (17. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 3
část č. 3 (22. 3. 1994), části č. 14-16 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 5
část č. 5 (26. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XXI. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 855
část č. 27 (2. 6. 1994)

Bod č. 25
část č. 31, část č. 35 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

VIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 9 (8. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 22
část č. 12 (28. 9. 1994)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 15 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 1 (1. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 39 (13. 12. 1994)

Bod č. 26
část č. 58 (15. 12. 1994)

XXVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 41 (13. 12. 1994)

Bod č. 29
část č. 52 (14. 12. 1994)

Bod č. 30
část č. 59 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

části č. 20-21 (9. 2. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 4
části č. 2-3 (18. 4. 1995)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 17 (20. 4. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

části č. 30-31 (28. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 16, část č. 27 (2. 11. 1995)

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, podle sněmovního tisku 1504
část č. 26 (2. 11. 1995)

XVII. Návrh poslanců Viktora Dobala a dalších na vydání zákona o opatřeních na ochranu veřejného zájmu, podle sněmovního tisku 1385
část č. 27 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 2 (5. 12. 1995)

VI. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 297
část č. 4 (5. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - druhé čtení
část č. 7 (6. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 2 (6. 2. 1996)

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2064) -prvé čtení
část č. 9 (7. 2. 1996)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2073) - prvé čtení
část č. 18 (8. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

55. Ústní interpelace poslanců na vládu nebo její členy
část č. 27 (14. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP