Stenografický zápis 47. schůze, 22. září 2005


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec František Koníček
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Michal Kraus
Poslanec František Koníček


28. Návrh poslanců Jaromíra Schlinga, Hany Orgoníkové, Jiřího Hanuše, Ludvíka Hovorky, Roberta Vokáče a dalších na vydání zákona o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně /sněmovní tisk 984/ - prvé čtení

Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Martin Říman
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Miloš Máša
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Martin Říman
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Miloš Kužvart
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Martin Říman


32. Vládní návrh zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1102/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec František Koníček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1103/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec František Koníček


32. Vládní návrh zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1102/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Marek Benda
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


32. Vládní návrh zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1102/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1049/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Grospič


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1051/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Antonín Zralý


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích /sněmovní tisk 1116/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Jaroslav Pešán


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích /sněmovní tisk 1058/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Josef Řihák


36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Bulharskou republikou, Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, podepsaná dne 25. dubna 2005 v Lucemburku /sněmovní tisk 1019/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec David Šeich
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Václav Exner


37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství, podepsaná v Moskvě 6. června 1980, ve vztahu k Ruské federaci, Běloruské republice a Kyrgyzské republice /sněmovní tisk 1106/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno vede 13.11. hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


42. Ústní interpelace

Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Josef Janeček
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jozef Kochan
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jozef Kochan
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Petr Krill
Poslanec Jiří Bílý
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jiří Bílý
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Petr Tluchoř
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Petr Tluchoř
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Marek Benda
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Marek Benda
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Milan Bičík
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Milan Bičík
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 16.21 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP