Neautorizováno !


 

(15.30 hodin)

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velice mě mrzí, že pan kolega Tluchoř má neustále stížnosti na stejné téma, ovšem znění interpelace vždy zní, pokud se pamatuji, jednoznačně, stejně jako dnes - ve věci lékové politiky. Tento název je velmi málo specifický k tomu, abych mohla zodpovědět podrobně jeho dotazy, které má tak pečlivě chronologicky seřazené. A proto tedy odpovím to, co mám v materiálu, a eventuální dodatečné dotazy budu nucena opět sdělovat písemně.

Léková politika, přesněji řečeno systém regulačních opatření, kterými Česká republika jako členská země Evropského společenství upravuje kvalitu a dostupnost léčivých přípravků, vychází v první řadě z mezinárodních závazků České republiky, jakými je např. Úmluva o lidských právech a biomedicíně; dále zpráva Evropského společenství, kterou je upraveno zkoušení, registrování a zacházení s léčivými přípravky, se opírá o zásadní doporučení Světové zdravotnické organizace. Cílem lékové politiky České politiky je umožnit dostupnost léčivých přípravků všem pacientům, kteří je potřebují, vytvářet podmínky pro zvyšování kvality dostupné zdravotní péče tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zvyšování spoluúčasti na této léčbě a zároveň aby prostředky veřejného zdravotního pojištění byly vynakládány racionálně a účelně.

Kvalita a dostupnost léčivých přípravků v České republice je upravena platným právním řádem, který je v souladu s právem Evropského společenství. Základními právními normami, které oblast léčivých látek a léčivých přípravků upravují, je zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech, v platném znění, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

Používání léčivých přípravků je nedílnou součástí poskytování zdravotní péče, protože požití každého léčivého přípravku nese s sebou riziko nežádoucích účinků, které se zvyšují při požívání kombinací léčivých přípravků. Je aktuálním úkolem české lékové politiky zaměřit se na kvalitu předepisování léčivých přípravků, tedy na jakousi kázeň i ze strany lékařů a pacientů. Právě proto pro oblast sledování, analyzování a zvyšování kvality poskytované zdravotní péče včetně racionality indikování a účelnosti předepisování léčivých přípravků Ministerstvo zdravotnictví předložilo řadu návrhů a opatření, které byly schváleny letos v červnu vládou České republiky v souhrnu tzv. krátkodobých stabilizačních opatření.

Jestliže by panu poslanci nestačily citace uvedených zákonných norem, proti kterým jsem se nijak neprovinila, ani ministerstvo, které vedu, a o žádných žalobách nejsem informována, alespoň ne patřičnými písemnými dokumenty, tak potom se tedy obrátím na pracovníky ministerstva z odboru FAR, aby mě vybavili ještě podrobnějšími informacemi, které mu sdělím písemně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Tluchoře, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, určitě ano. Nevím, jestli se ptát na to, jestli opravdu paní ministryně neví nic o stížnostech, které tímto směrem proudí o dopise paní velvyslankyně Spojeného království, ale já už ji dál nebudu trápit v této věci, říkal jsem třikrát a dost. Prostor, který bude mít na odpověď na moji doplňující otázku, jí přenechám jako prostor na omluvu.

Paní ministryně, vašimi opatřeními vrháte do neřešitelné situace zdravotní pojišťovny a to pak fatálně dopadá především na praktické lékaře dramatickým zpožděním plateb. Vy nehledáte řešení, ale snažíte se hodit odpovědnost na vedení VZP a dalších pojišťoven. Vy nehledáte řešení, ale snažíte se praktické lékaře shodit v očích veřejnosti.

Paní ministryně, vaše včerejší vyjádření o příjmech privátních lékařů 200 až 250 tisíc korun byla lež. Prosím, omluvte se jim. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se paní ministryně, zda chce reagovat na doplňující otázku. Je tomu tak.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová: Vážený pane poslanče, na vaše doplňující otázky mohu sdělit pouze následující. Na všechny event. citované dopisy, které jste uváděl, bylo řádně odpovězeno a momentálně je nemám k dispozici, neboť vaše interpelace, znovu opakuji, byla zadána příliš široce. Pokud bude příště zadána tak, abych takovéto dokumenty vám citovala, tak je samozřejmě ráda přinesu.

Druhá věc je, že nevidím důvod, proč byste měl být za advokáta zdravotních pojišťoven. Ani já nemám kompletně přehled o jejich hospodaření, ledaže mi sdělí permanentně, a to v stále častějších časových intervalech, kolik činí příjmy, a jako vždy nedostatečné, a kolik činí náklady, a jako vždy nadbytečné. Bude ale potřeba se podívat dovnitř tohoto systému, což se zatím asi nikomu podle určitých regulí nepodařilo, takže o tom vám podám včas zprávu.

To, co bylo uvedeno, že jsem řekla na adresu soukromých lékařů, bylo vytrženo jako obvykle - to dělá jistá televize a řeknu raději název, Nova - bylo zcela vytrženo z kontextu, kdy jsem byla konfrontována dotazem, zda náhodou nenadržuji vydáváním vyhlášek nemocnicím. Já jsem tento údaj, který jsem zaslechla, a nemohu ho tvrdit, protože do takovýchto čísel nemám možnost nahlížet, tak jsem ho uvedla jako jednu z možných možností a nepotvrzených informací. A právě se brzy dovíme, zda je něco takového možné. Já vám tvrdím, že podle jiných informací je to i možné, a doufám, že pobouřím především všechny ty lékaře v ambulantní praxi, kteří takovýto příjem zdaleka nemají, anebo ho mají za několik měsíců. Brzy vám dám o tom zprávu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se svojí interpelací vystoupí místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer. Bude interpelovat ministra vnitra. Připraví se pan poslanec Miroslav Beneš se svojí interpelací na ministra životního prostředí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, pane ministře, původně jsem vás chtěl interpelovat ve věci archivu příslušníků a osobních spisů příslušníků Státní bezpečnosti, nicméně v této věci vás bude interpelovat můj kolega Marek Benda.

Já nemohu nereagovat na předcházející průběh interpelací na předsedu vlády, abych se na vás neobrátil s naléhavou žádostí. Z chronologie událostí provázející cestu bývalého ředitele kabinetu předsedy vlády pana Doležela, z faktů, ke kterým následně došlo, a ze záznamu o jednání u předsedy vlády Polské republiky Marka Belky podle mého názoru vyplývá důvodné podezření ze spáchání trestného činu, a to poškozování cizích práv přinejmenším ve stadiu přípravy nebo pokusu. Z tohoto trestného činu jsou podle mého názoru důvodně podezřelí předseda vlády Polské republiky, ministr státního pokladu Polské republiky, předseda dozorčí rady PKN Orlen a ředitel kabinetu předsedy vlády České republiky Zdeněk Doležel.

Předávám vám tuto zprávu, tento zápis, s apelem na vás, abyste jej předal policejnímu prezidentovi, aby policie neodkladně zahájila šetření ve věci podezření ze spáchání trestného činu, jehož důsledkem je zhruba 100 tisíc poškozených menšinových akcionářů společnosti Unipetrol. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nevím, jestli pan ministr bude odpovídat na tuto interpelaci, jak je obvyklé. Je tomu tak. Slovo má pan ministr vnitra František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, paní předsedající. Já nevím, na co mám odpovídat. Toto oznámení nebo tuto zprávu samozřejmě přijímám, nicméně já jsem se zde ke kauze PKN Orlen - Unipetrol ještě nevyjadřoval, ale nějaké poznatky a znalosti o tom mám, tak toho využiji a řeknu aspoň své stanovisko.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP