Sněmovní tisk 1116
Novela veterinárního zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1116/0 dne 9. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 9. 2005 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: MVDr. Jaroslav Pešán a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1868).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1116/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1116/2, který byl rozeslán 29. 11. 2005 v 15:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 724, usnesení č. 2031).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 10. 1. 2006.
  Zákon Senátem schválen 27. 1. 2006.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 2. 2006.

Zákon vyhlášen 27. 2. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 48/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Veterinářství, Živočichové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Obchod, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: ochrana zvířat, společná zemědělská politika, veterinář, veterinární inspekce, veterinární legislativa, veterinární medicína, zdraví zvířat

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)